Tag Archives: Zprávy lesnického výzkumu

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 2/2021

Vývoj dubového porostu s rozdílnou počáteční výchovou; Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků; Stabilizace početnosti prasete divokého: reprodukční potenciál současných prasat vs. lovecký potenciál současných myslivců; Reakce dubů vůči klimatickým extrémům v přechodné zóně dubových a bukových lesů; Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách; Produkční charakteristiky borovice lesní v České republice na základě informací z druhého cyklu Národní inventarizace lesů (2011–2015); Výskyt pajasanu žláznatého, invazního druhu, v městské oblasti. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 1/2021

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů; vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního; novinky o výsadbě tisu červeného v Lužických horách; lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin; srovnání právních aspektů využívání lesů veřejností na Slovensku a v Česku; lesní pedagogika na Slovensku. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Časopis Zprávy lesnického výzkumu se představuje v novém designu

První letošní číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu přichází ke svým čtenářům v novém designu. Jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Zimní číslo Zpráv lesnického výzkumu je na webu

Zimní číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu je ke stažení na internetových stránkách   Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM).   Časopis, v němž jsou zveřejňovány výsledky výzkumu, vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa,  je určen zejména pro vlastníky lesa, lesní hospodáře a odbornou lesnickou veřejnost.

Právě vyšly letní Zprávy lesnického výzkumu

Jaký mají lesy vliv na snižování kulminace velkých vod? Dá se využít dendrochronologie u dřevin v arktických oblastech? Jak se daří dubu červenému, jedné z nejvýznamnějších introdukovaných dřevin v Evropě, v českých lesích? Odpovědi na tato a další důležitá lesnická témata přináší nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.