Výzkum

Monitorovací plochy slouží ke kontrole zdravotního stavu lesa

Strnady – 18. září 2017 – K preventivním lékařským prohlídkám by se dalo přirovnat pravidelné monitorování konkrétních lesních ploch. Díky této kontrole lze získat cenné informace o příčinách a důsledcích poškození lesa a míře defoliace (odlistění), způsobené především znečištěním ovzduší.

Dub červený: dříve nadějná dřevina, nyní spíše invazní druh

Strnady – 11. září 2017 – Dub červený (Quercus rubra L.) patří k nejvýznamnějším introdukovaným dřevinám v Evropě. Naši předci jej vysazovali do zahrad a parků a záhy zdomácněl i v lesích. Dosud chyběla širší analýza, jak si dub červený stojí ve středoevropských podmínkách z hlediska produkce a také vlivu na lesní stanoviště.

Změny v registru přípravků na ochranu lesa je nutno sledovat

Strnady – 6. 9. 2017 – Praktická ochrana lesa je úzce spjata s používáním přípravků na ochranu rostlin. Bez jejich nasazení je eliminace škod v lesích v současné době nemyslitelná, neboť mechanické metody nemohou vše obsáhnout a biologické metody jsou prakticky nepoužitelné. V případě nasazení chemických přípravků je však nutné postupovat racionálně, pouze v nezbytných případech, dodržovat správné technologické postupy, dávky a koncentrace.

Sucho se loni stalo nejvýznamnější abiotickou příčinou poškození lesních dřevin

Strnady – 30. 8. 2017 – Větru, jakožto nejdominantnější příčině poškození lesů, vzalo loni vítr z plachet sucho. Lesní ochranná služba VÚLHM eviduje podle došlých hlášení vlastníků a správců lesa 55,2 % podílu poškození porostů suchem.

Prestižní ocenění za výzkum alternativních postupů pěstování smrku

Ing. Jan Leugner, Ph.D. z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Výzkumné stanice Opočno (Útvar pěstování lesa) získal prestižní ocenění. V soutěži Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017 se umístil na 3. místě. Ocenění převzal z rukou ministra zemědělství Mariana Jurečky v Českých Budějovicích při příležitosti zahájení výstavy Země živitelka. Cenu získal za realizovaný výsledek s názvem „Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu.

Metodika je ke stažení na: http://www.vulhm.cz/sites/files/Informatika/Metodiky/LP_5_2014.pdf.