Kalendář událostí

Konference Ochrana ohrožených druhů v praxi

5.2.2019
8.3017.00

Agentura ochrany přírody a krajiny srdečně zve na další ze série konferencí o vybraných otázkách praktické ochrany přírody, která proběhne v úterý 5. února 2019 v Kongresovém sále České zemědělské univerzity v Praze. Po loňském úspěšném tématu fragmentace krajiny se letos budeme zabývat druhovou ochranou v praxi.

Více informací a program konference najdete na přiložené pozvánce.

Registrace účastníků na konferenci je možná po vyplnění elektronického formuláře zde.

Seminář Školkařské dny 2019

12.2.2019
13.2.2019

Sdružení lesních školkařů ČR, z. s.
si Vás dovoluje pozvat na dvoudenní akci, při které se uskuteční jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR, oslava výjimečné události v historii školkařství a odborný seminář Školkařské dny 2019

Akce proběhne ve dnech 12. a 13. února 2019, v Hotelu Skalský dvůr,
Lísek u Bystřice nad Pernštejnem – GPS souřadnice (49.565000, 16.178700)

Dopoledne prvního dne se bude konat seminář a po obědě proběhnou v oddělených sálech separátní jednání valné hromady Sdružení lesních školkařů ČR a Svazu školkařů ČR. Večer společně oslavíme stoleté školkařské výročí a druhý den budou opět pokračovat přednášky semináře. K odpolednímu programu druhého dne semináře se přidají i ovocní školkaři, kteří budou po ukončení naší akce pokračovat ve svém vlastním programu. Výběr přednášejících pro seminář byl učiněn tak, aby byla obsažena nejdůležitější aktuální témata a přednesené informace byly co nejvíce užitečné pro účastníky ze všech třech školkařských organizací.

Odborný seminář Školkařské dny 2019 je tak určen především pro pěstitele lesního, okrasného a ovocného sadebního materiálu, kteří jsou členy Sdružení lesních školkařů ČR, Svazu školkařů ČR a Školkařského svazu Ovocnářské unie ČR, ale vítaní jsou i zástupci nečlenských subjektů.

Informace k akci včetně podrobného harmonogramu a odkazu pro přihlášení na akci naleznete v příloze.

Více informací: http://www.lesniskolky.cz

Národní výstava myslivosti

12.5.2019
13.5.2019
14.5.2019
15.5.2019

Národní výstava myslivosti se v roce 2019 bude konat společně s Národní výstavou hospodářských zvířat a Veletrhem pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH. Tento komplex veletrhů byl vytvořen ve spolupráci s partnery a spoluorganizátory – profesními asociacemi, státní správou, samosprávou a odborným školstvím.

více informací: https://www.bvv.cz/narodni-vystava-myslivosti-brno/