Kalendář událostí

Žere vás kůrovec?

20.11.2018
18.00

Máte povědomí o tom, co se momentálně ve spojitosti s kůrovcem děje v českých lesích? Čemu připisujete vinu za současnou kůrovcovou kalamitu? A myslíte si, že je potřeba rozlišovat mezi kůrovcovými kalamitami podle funkce lesa?

Přijďte si 20. listopadu od 18:00 popovídat o největší kůrovcové kalamitě v dějinách českého lesnictví do posluchárny ZII na FŽP.

Hosty večera budou zastupci organizací a iniciativ, kterých se sice kůrovcová kalamita společně dotýká, ovšem vnímají ji z různých úhlů pohledů. Jaký mají na výskyt lýkožrouta smrkového názor a kde je tedy pravda?

Pozvání přijali:

Martin Zavrtálek za Lesy ČR
Jan Příhoda za CZECH FOREST think tank
Jan Rejzek za Ministerstvo životního prostředí
Jaromír Bláha za Hnuí DUHA
Jan Brabec za drobné vlastníky lesa

Moderátorem večera bude Miroslav Svoboda, vedoucí Katedry ekologie lesa FLD:

Semináře: Aktuální témata lesního hospodářství

7.11.2018
9.0014.30
4.12.2018
9.0014.30

SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R. O. ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH S AKREDITACÍ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
vás zve na semináře

AKTUÁLNÍ OTÁZKY LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
V rámci semináře budou posluchači seznámeni a obsahem návrhů a s aktuálním stavem projednávání právních předpisů týkajících se lesního hospodářství, konkrétně zejména s:

  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 289/1995 Sb., lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  • návrhem zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů,
  • změnou vyhlášky č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti, o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže  (vyhláška č. 76/2018 Sb.),
  • návrhem vyhlášky, která nahradí vyhlášku č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů,
  • návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích,
  • návrhem nové vyhlášky Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o obsahu, způsobu vedení a předávání údajů lesní hospodářské evidence.

Termíny a místa konání
7. listopadu 2018, EA hotel Populus v Praze
4. prosince 2018, hotel Prometheus v Brně

Více informací naleznete v pozvánce nebo na webových stránkách www.ekomonitor.cz.