Co zkoumala lesnická věda v roce 2019

Co zkoumala lesnická věda v roce 2019

Výsledky lesnického výzkumu získané na pracovištích VÚLHM jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací.
CELÝ ČLÁNEK »

Zachránění raci kamenáči byli vypuštěni do nového domova

Na sedmdesát vzácných raků kamenáčů bylo v těchto dnech vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Ve Stroupínském potoce, kde žili původně, se totiž před dvěma lety objevil račí mor. Část raků se podařilo zachránit, přechodně umístit do umělého chovu a v současnosti vypustit zpátky do přírody. Záchranná akce byla financována z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí.

Vyhlášena národní přírodní památka Mladá

Lesostepní společenstva v okolí Milovic, která jsou již 15 let chráněna jako evropsky významná lokalita, jsou od prvního července národní přírodní památkou Mladá. Ministerstvo životního prostředí tak učinilo svou vyhláškou č. 281/2020 Sb. a zajistilo tak zvláštní ochranu pro rozsáhlé a specifické území o rozloze 1245 ha.

Myslivost se změní, ulovení zvěře se bude dokládat fotkou v aplikaci na mobilu

Ministerstvo zemědělství připravilo novelu mysliveckého zákona, jejímž cílem je hlavně redukovat počty spárkaté zvěře. Důvodem je potřeba snížení škod, které zvěř způsobuje v zemědělství a na lesních porostech, zejména na stromcích vysazených na holinách po suchu a kůrovci. Myslivci přitom budou využívat elektronický systém Evidence myslivosti. Novelu mysliveckého zákona schválila vláda.

Lesy ČR dokončily nejrozsáhlejší obnovu rašeliniště v Krušných horách

Rašeliniště mezi obcemi Pernink a Abertamy v Karlovarském kraji obnovily Lesy České republiky v rámci podnikového programu „Vracíme vodu lesu“. V projektu za osm a půl milionu korun šlo o 66 hektarů, tedy největší revitalizované rašeliniště v Krušných horách. Dnes se v oblasti opět drží voda a tvoří rašelina.