Zkusme zakládat nové lesy jinak!

Zkusme zakládat nové lesy jinak!

Extrémní sucho v posledních letech a s ním spojené přemnožení podkorního hmyzu vedlo k dramatickému nárůstu kalamitních těžeb a ke vzniku rozsáhlých holin. České lesnictví se tak ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy je nutné na velkém území založit nové lesní porosty odolné předpokládaným změnám klimatu a zároveň plnící všechny ekosystémové i hospodářské funkce. Dosud používané postupy jsou za těchto okolností jen těžko aplikovatelné.
CELÝ ČLÁNEK »

Budoucnost lesů v ČR záleží i na tom, jak se poučíme z minulosti, shodují se odborníci

Zámek ve Žďáru nad Sázavou byl dějištěm odborného semináře „Lesmistr František Rang“, který uspořádala Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze a rodiny Kinských a Kinských dal Borgo (významných členů Komory soukromých lesů SVOL). Seminář s odkazem na životní dílo pokrokového chlumeckého lesmistra Františeka Ranga, tvůrce základního lesního zákonodárství 18. století v Rakousku a Čechách, poukázal na nutnost hledat řešení budoucnosti lesního hospodářství v kontextu historického vývoje.

Listnáčů se sází stále více, jejich podíl při obnově lesů roste

Výsadba listnatých stromů v Česku roste. Loni bylo obnoveno téměř 50 tisíc hektarů, což je nejvyšší hodnota v novodobé historii České republiky. Druhová skladba tuzemských lesů se neustále mění a trvale narůstá podíl lesů smíšených a s převahou listnatých stromů. Podíl listnáčů v lesích se mezi lety 2000 a 2021 zvýšil z 22,3 na 28,7 procent. Uvádí to Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2021, kterou minulý týden projednala vláda.

Mělnický lesík – oáza přírody v zemědělské krajině Domažlicka

U obce Mělnice na Domažlicku proběhlo letos prosvětlení a úklid přírodně cenné lokality zvané Mělnický lesík. Celou akci realizovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Libosváry za finanční podpory společnosti NET4GAS.

Rozkvetlá louka místo pole

Jedinečnou příležitost pozorovat přeměnu bývalého pole na okraji milovické rezervace velkých kopytníků mají vědci z Jihočeské univerzity. Devítihektarový pozemek, který byl k rezervaci připojen v roce 2018, se postupně mění v druhově bohatou pastvinu.