Požáry zásadně ovlivňují poutání uhlíku v lesích

Požáry zásadně ovlivňují poutání uhlíku v lesích

Uhlík je základním stavebním prvkem živé hmoty. Zároveň je součástí oxidu uhličitého, který je významným skleníkovým plynem přispívajícím ke globálnímu oteplování a jehož koncentrace v atmosféře se zvýšily od poloviny 18. století do současnosti přibližně o 45 %. Jedním z nejvýraznějších jevů ovlivňujícím zásobu uhlíku v lesních půdách jsou lesní požáry. Požár významně snižuje zásobu půdního uhlíku. V nadložních humusových vrstvách je ztráta uhlíku v průměru 59 %, v celém půdním profilu pak 26 %. Návrat k původní zásobě uhlíku může trvat více než 100 let.
CELÝ ČLÁNEK »

Globální oteplování má podle vědců vliv na kvalitu spánku divokých zvířat

Měnící se roční období a dramatické změny v extrémních povětrnostních podmínkách ovlivňují spánkové vzorce divokých zvířat. Naznačuje to studie, první svého druhu na světě, jejíž výsledky ukazují, že teplejší letní teploty potenciálně narušují kvalitu spánku a tím i celkové zdraví a pohodu divoké zvěře.

Novela mysliveckého zákona je připravena, projednala ji vláda

Ministerstvo zemědělství (MZe) dokončilo novelu mysliveckého zákona, která napomůže redukovat vysoké stavy spárkaté zvěře, a tím i škody na zemědělských pozemcích, plodinách a na lesích. Novela také zjednodušuje administrativu, posiluje práva vlastníků honebních pozemků, zavádí digitalizaci myslivosti a omezuje papírování.

Půda, voda, organismy a klima – vědci připravují koncept „chytré krajiny“

Zavedení opatření podporujících biodiverzitu, protierozní ochrana půdy, inovovaná regulace drenážních systémů, solární přečerpávání vody, agrolesnická výsadba dřevin na polích, pokročilé hydrologické modelování a integrace nových dat pro vznik podpůrného rozhodovacího systému DSS dovršily v uplynulém roce hlavní aktivity projektu Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny. Farma České zemědělské univerzity na Rakovnicku se na tři roky stala dějištěm patrně nejintenzivnějšího výzkumu pro zmírnění dopadů klimatické změny v kulturní krajině.

Jdem ven! Český svaz ochránců přírody zve veřejnost na Setkání s přírodou

Již sedmnáctý ročník kampaně Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Setkání s přírodou startuje dnes v pátek 14. června. V deseti dnech odtajní zasvěcení průvodci ČSOP milovníkům přírody v různých zákoutích republiky přírodní zajímavosti a zároveň představí svoji práci. Přijďte se setkat se vzácnými druhy rostlin a živočichů a dozvíte se, co dělat, aby nám z krajiny nezmizely.