Výzkum a záchrana genofondu tisu červeného v Lužických horách

Výzkum a záchrana genofondu tisu červeného v Lužických horách

V chráněné krajinné oblasti (CHKO) Lužické hory je problematice ochrany tisu červeného (Taxus baccata L.) věnována systematická pozornost již od roku 1999. Hlavním cílem v současné době realizovaných projektů je především repatriace (zpětný návrat na území s historickým výskytem) tisu na vhodné lokality. Postupně tak již bylo vysazeno přes 2000 sazenic na téměř 50 místech CHKO.
CELÝ ČLÁNEK »

Poslanci schválili novelu zákona o lesích. Nyní je řada na senátorech

Do Senátu nyní míří novela zákona o lesích, kterou v pátek 13. září schválila Poslanecká sněmovna. "Nestátní vlastníci lesů, kteří potřebují neprodleně finační pomoc na obnovu lesů věří, že nedojde k dalším průtahům a Senát bude jednat rychle a efektivně," uvedli zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL). Velké výhrady proti novele má Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ), a to kvůli tzv. legislativnímu přílepku zákona o myslivosti.

Skauti o prázdninách pomohli krkonošským lesům

Dospívající skauti a skautky z celého Česka v minulých třech měsících pomáhali v Krkonoších s odkorňováním kůrovcem napadených stromů, které musely padnout, ale jejich dřevo v lese zůstalo. Skauti vyslyšeli výzvu vedení organizace Junák - český skaut k pomoci Krkonošskému národnímu parku, který se vinou vysokého stavu populace lýkožrouta smrkového nachází ve vážné situaci.

Lesníci a lesnické organizace mají výhrady k novele zákona, která jde do třetího čtení

Aktualizováno 12. 9. Poslanci Parlamentu České republiky ve středu odložili projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Sněmovna o novele lesního zákona rozhodne asi nejdříve v pátek. Důvodem, proč schvalování novely nedokončila, byl hlavně spor o roli státu při regulaci přemnožené zvěře. Některé lesnické organizace vydaly prohlášení, v nichž návrh novely vítají, zároveň ale nesouhlasí s některými pozměňovacími návrhy, které předložila skupina poslanců z TOP 09, Pirátů a ANO. Českomoravská myslivecká jednota je také proti těmto  návrhům a považuje je za nepromyšlené, byrokratické a omezující práva vlastníků honiteb i myslivců, viz https://www.lesaktualne.cz/aktuality/myslivci-se-bouri-proti-pozmenovacimu-navrhu-zakona.  Naopak platforma Vědci pro les by přijetí pozměňovacích návrhů uvítala. 

Myslivci se bouří proti pozměňovacímu návrhu zákona o myslivosti

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) se ohrazuje proti pozměňovacímu návrhu zákona o myslivosti, který předložila skupina poslanců za strany TOP 09 a Piráti. "V průběhu projednávání novely lesního zákona předložila skupina poslanců až do třetího čtení pozměňovací návrh zákona o myslivosti, který nechvalně známou formou tzv. přílepku mění princip fungování myslivosti, který v Česku existuje téměř dvacet let, vytváří stamilionové náklady pro stát a nepřijatelně omezuje práva vlastníků pozemků a osob vykonávajících na nich myslivost," uvádějí zástupci ČMMJ. Poslanecká sněmovna o něm bude rozhodovat ve středu 11. září 2019.