Category Archives: Lesnictví

Dva světové unikáty v jediné rezervaci, z Milovic se stala výkladní skříň české ochrany přírody

Hned dvěma světovými unikáty se může pochlubit milovická rezervace velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice. Díky využívání zkušeností ze zahraničí se stala první rezervací na světě, kde se vyskytují všechny tři klíčové skupiny velkých kopytníků Evropy, tedy zubr evropský, divoký kůň a zpětně šlechtěný pratur. Kromě toho je v současnosti jediným místem na světě, kde se prokazatelně vyskytuje vzácný korýš hrotnatka neočekávaná. Tento druh perloočky objevili překvapení vědci v loňském roce při výzkumu tůní, které svojí činností udržují právě velcí kopytníci.

V Babiččině údolí Lesy ČR znovu postavily Červený most přes Úpu

Památkově chráněný Červený most v Babiččině údolí na Náchodsku za rok kompletně zrekonstruovaly Lesy České republiky. Stavba za 11 milionů korun je po kolaudaci otevřená turistům i cyklistům.

Kůrovcová kalamita u VLS loni skončila, podnik srazil kalamitní základ v lesích na čtyři procenta

Vojenské lesy a statky ČR hlásí úspěch v boji s kůrovcem, který v jejich lokalitách znamená faktický konec kalamity, jež v uplynulých letech pustošila české lesy. Oproti lesnické sezóně 2020/2021, kdy kalamita v lokalitách Vojenských lesů a statků ČR kulminovala, snížil státní podnik tzv. kalamitní základ na pouhá 4 procenta. Meziročně se lesníkům VLS podařilo srazit v loňské sezóně kalamitní základ v lesích ve správě resortu obrany o čtyři pětiny.

Nestátní vlastníci lesů nesouhlasí se zvýšením daně z hospodářských lesů

Nestátní vlastníci lesů se prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ohrazují proti některým návrhům nedávno zveřejněného ozdravného balíčku připraveného Národní ekonomickou radou vlády (NERV) pro jednání vlády. Obrátili se proto se svými připomínkami a žádostí o jednání na ministry zemědělství, financí, životního prostředí a místního rozvoje.

Ročně stojí Lesy ČR likvidace černých skládek stovky tisíc korun

Za likvidaci pneumatik, plastových i skleněných lahví, sprejů, oblečení, starého nábytku, částí karoserií a řady dalších věcí, které je „normální“ odvézt do sběrného dvora místo do lesa, loni Lesy České republiky zaplatily 900 tisíc korun.