Category Archives: Lesnictví

Miniseriál Kořeny lesa v České televizi

Kořeny lesa, tak se nazývá nový miniseriál, jehož první díl uvedla Česká televize minulý týden. Vznikl ve spolupráci s Lesy České republiky. Oblíbený moderátor Vladimír Kořen natočil čtyřicet dvouminutových dílů, ve kterých seznamuje se zajímavostmi české přírody, a zvláště lesů.

Vodu v lesích zadržuje čtrnáct nových tůní a mokřadů

Čtrnáct tůní a mokřadů vytvořily Lesy České republiky ve středních a jižních Čechách v rámci tří projektů spolufinancovaných Evropskou unií. Podnik tak pokračuje v opatřeních, která pomáhají krajině s adaptací na klimatickou změnu.

Novela zákona o lesích jde správným směrem, shodují se vlastníci lesů, ochránci přírody, akademická sféra i zástupci průmyslu

Novela zákona o lesích zanedlouho zamíří do vlády. Zhruba před rokem a půl tzv. Platforma za novelizaci lesního zákona složená ze zástupců vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu společně vyzvala Ministerstvo zemědělství k okamžitému zahájení prací na jím avizované novele zákona. Za hlavní důvod novelizace platforma označila nevratné dopady klimatických změn a nutnost zachování všech funkcí lesa – produkčních i mimoprodukčních – pro budoucí generace. Platforma společně formulovala osm požadavků, které je potřeba do novely promítnout. Návrh předložený Ministerstvem zemědělství do meziresortního připomínkového řízení jde podle platformy správným směrem a pomůže udržet třetinu Česka zalesněnou.

Loni dosáhly Lesy České republiky dobrého hospodářského výsledku, a to i přesto, že se těžilo podstatně méně

Hospodářský výsledek Lesů ČR za rok 2023 dosáhl 3,84 mld. Kč, a to i přes výrazný meziroční pokles těžeb. Podnik obnovil 17 tisíc hektarů porostů, desítky lesních cest a nádrží, větrolamů, studánek i odpočívadel. Náklady ve výši 3,91 mld. Kč představovala pěstební činnost, která je už více zaměřená na péči a výchovu mladých lesních porostů.

Česká republika pomůže s obnovou lesnického sektoru na Ukrajině

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky a Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) hostily ve dnech 26.–27. března Mezinárodní konferenci pro podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, kterou pořádalo Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny.