Zimní číslo Zpráv lesnického výzkumu je na webu

Zimní číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu je ke stažení na internetových stránkách   Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM).   Časopis, v němž jsou zveřejňovány výsledky výzkumu, vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa,  je určen zejména pro vlastníky lesa, lesní hospodáře a odbornou lesnickou veřejnost.

Číslo 4/2019 přináší informace pro lesnickou vědu a praxi z oblasti pěstování lesa, biologie a šlechtění lesních dřevin nebo dřevařství, a to nejen od výzkumných pracovníků VÚLHM, ale také z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské a  Národného lesníckeho centra a Slovenské akadémie vied – Ústavu ekológie lesa ve Zvolenu.

Tématy čísla jsou:

  • Vývoj výsadeb horských populací smrku s různou růstovou dynamikou v oblasti vysokých depozic dusíku
  • Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) a jeho role ve středoevropském a českém prostoru
  • Vývoj porostu s dominancí břízy a osiky na kalamitní holině
  • Srovnání fenotypových charakteristik vybraných porostů smrku ztepilého uvnitř a vně genové základny v Orlických horách
  • Analýza neevidovaného objemu dříví v přídavcích k délce výřezů při výrobě smrkového dříví harvestorovou technologií
  • Zhodnocení semenného sadu lípy srdčité pomocí mikrosatelitových markerů
  • Spalné teplo základných frakcií nadzemnej biomasy smreka

Časopis je ke stažení zde:

https://www.vulhm.cz/zlv-online

Časopis vydává VÚLHM ve svém Lesnickém informačním centru.