Tag Archives: Zprávy lesnického výzkumu

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 3/2021

Prognóza vývoje kůrovcové kalamity a nová platforma pro šíření informací o lesích v České republice; Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v případě rozsáhlých poškození lesů v České republice; Výchova porostů jedle bělokoré; Zhodnocení růstu proveniencí jedle bělokoré na výzkumné ploše v západních Čechách; Diferencované ocenění společenské sociálně-ekonomické významnosti služeb lesa podle vztahu k trhu; Kaštanovník jedlý v měnících se podmínkách Evropy a České republiky; Výskyt jarních mrazů a jejich vliv na kvetení dubu letního na Slovensku. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 2/2021

Vývoj dubového porostu s rozdílnou počáteční výchovou; Vliv smrku ztepilého a buku lesního na obsah kadmia, mědi, olova a zinku v povrchových horizontech lesních půd v oblasti Jeseníků; Stabilizace početnosti prasete divokého: reprodukční potenciál současných prasat vs. lovecký potenciál současných myslivců; Reakce dubů vůči klimatickým extrémům v přechodné zóně dubových a bukových lesů; Porovnání metod pro stanovení přístupných a pseudototálních forem živin a prvků v lesních půdách; Produkční charakteristiky borovice lesní v České republice na základě informací z druhého cyklu Národní inventarizace lesů (2011–2015); Výskyt pajasanu žláznatého, invazního druhu, v městské oblasti. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 1/2021

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů; vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního; novinky o výsadbě tisu červeného v Lužických horách; lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin; srovnání právních aspektů využívání lesů veřejností na Slovensku a v Česku; lesní pedagogika na Slovensku. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

Časopis Zprávy lesnického výzkumu se představuje v novém designu

První letošní číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu přichází ke svým čtenářům v novém designu. Jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Zimní číslo Zpráv lesnického výzkumu je na webu

Zimní číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu je ke stažení na internetových stránkách   Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM).   Časopis, v němž jsou zveřejňovány výsledky výzkumu, vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa,  je určen zejména pro vlastníky lesa, lesní hospodáře a odbornou lesnickou veřejnost.