Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 3/2021

Prognóza vývoje kůrovcové kalamity a nová platforma pro šíření informací o lesích v České republice; Analýza názorů odborné veřejnosti pro tvorbu komunikačních strategií a legislativních změn v případě rozsáhlých poškození lesů v České republice; Výchova porostů jedle bělokoré; Zhodnocení růstu proveniencí jedle bělokoré na výzkumné ploše v západních Čechách; Diferencované ocenění společenské sociálně-ekonomické významnosti služeb lesa podle vztahu k trhu; Kaštanovník jedlý v měnících se podmínkách Evropy a České republiky; Výskyt jarních mrazů a jejich vliv na kvetení dubu letního na Slovensku. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

V recenzovaném vědeckém časopise jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Periodikum, které přináší informace pro lesnickou vědu a praxi, vychází od roku 1955 a cenné poznatky z něj čerpají jak lesníci, majitelé a správci lesů, tak studenti odborných lesnických škol. Časopis vychází v papírové formě i elektronicky a v obou případech je zdarma. Kdo upřednostňuje papír před monitorem, může si zasílání časopisu poštou objednat u Ing. Jana Řezáče, e-mail: rezac@vulhm.cz.

Jednotlivé články jsou volně ke stažení na webových stránkách VÚLHM, v. v. i., zde.