Zajímavosti ze světa vědy: právě vyšly Zprávy lesnického výzkumu 1/2021

První poznatky ze skupinové obnovy javoru klenu v oblasti rozpadu nepůvodních jehličnatých porostů; vliv věku a úpravy zakmenění listnatých přípravných porostů na prosperitu podsadeb buku lesního; novinky o výsadbě tisu červeného v Lužických horách; lesnická rekultivace po těžbě hnědého uhlí s využitím šesti druhů dřevin; srovnání právních aspektů využívání lesů veřejností na Slovensku a v Česku; lesní pedagogika na Slovensku. A další informace a výsledky vědy přinášejí nové Zprávy lesnického výzkumu, které vydává VÚLHM, v. v. i.

V recenzovaném vědeckém časopise jsou uveřejňovány výsledky výzkumu vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa. Periodikum, které přináší informace pro lesnickou vědu a praxi, vychází od roku 1955 a cenné poznatky z něj čerpají jak lesníci, majitelé a správci lesů, tak studenti odborných lesnických škol. Časopis vychází v papírové formě i elektronicky a v obou případech je zdarma. Kdo upřednostňuje papír před monitorem, může si zasílání časopisu poštou objednat u paní Gabriely Třetinové, e-mail: tretinova@vulhm.cz.

Jednotlivé články jsou volně ke stažení na webových stránkách VÚLHM zde.

K dispozici jsou elektronické verze časopisu od roku 2002. Kopie starších ročníků poskytnou pracovníci LIC na vyžádání.

Publikace vychází čtyřikrát ročně a je zasílána do odborných institucí a knihoven po celém světě.