Časopis Zprávy lesnického výzkumu se představuje v novém designu

První letošní číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu přichází ke svým čtenářům v novém designu. Jeho vydavatelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Časopis, v němž jsou zveřejňovány výsledky výzkumu, vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování funkcí lesa, je určen zejména pro vlastníky lesa, lesní hospodáře a odbornou lesnickou veřejnost.

Číslo 1/2020 přináší praxi výsledky lesnické vědy z oblasti pěstování lesa, biologie a šlechtění lesních dřevin nebo dřevařství, a to nejen od výzkumných pracovníků VÚLHM, ale také z České zemědělské univerzity v Praze či Mendelovy univerzity v Brně.

Témata jednotlivých článků jsou:

  • Vyhodnocení dřevinné skladby a komparace nákladů na obnovu lesa mezi skutečně užitou a modelovou druhovou skladbou v oblastech postižených chřadnutím smrku
  • Trnovník akát – jeho množení, pěstování a likvidace: review
  • Stav a funkčnost větrolamů – příkladová studie z jižní Moravy
  • Scénář klimatické změny modelu HadGem v oblastních plánech rozvoje lesů
  • Význam větrolamů a jejich ekosystémových služeb:
  • Vliv živin v půdě na úspěšnost umělé inokulace ektomykorhizními houbami u sazenic dubu letního
  • Prodej kůrovcové pilařské kulatiny z České republiky do Čínské lidové republiky: review

Časopis je ke stažení zde.

Časopis vydává VÚLHM ve svém Lesnickém informačním centru.