Tag Archives: Poodří

Nové tůně v bývalém areálu letiště Mošnov

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ve spolupráci s dlouhodobým partnerem Nadačním fondem Veolia (NF Veolia) vybudoval čtyři mělké tůně v bývalém vojenském areálu nacházejícím se v CHKO Poodří. Tím do budoucna výrazně podpoří obnovu biodiverzity, hlavně pak obojživelníků, na dané lokalitě. Prostor v minulosti sloužil jako zázemí mošnovského letiště.

Příroda Poodří je pod ochranou právě třicet let

Chráněná krajinná oblast Poodří je jednou z nejmladších a zároveň i nejmenších v České republice. Vznikla před třiceti lety, 1. května 1991. Poodří je jako významné mokřadní a ptačí území zařazeno mezi mokřady mezinárodního významu v rámci celosvětové Ramsarské úmluvy. Je jedinečné i z celoevropského pohledu – je součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000.

V přírodní rezervaci Bažantula obnovili čtyři rybníky

V chráněné krajinné oblasti Poodří byly dokončeny rozsáhlé zemní a stavební práce související s obnovou přírodovědně nejcennější části rybniční soustavy u Studénky. Akce napomůže zdejší přírodě. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která zdejší rybníky spravuje.