V přírodní rezervaci Bažantula obnovili čtyři rybníky

V chráněné krajinné oblasti Poodří byly dokončeny rozsáhlé zemní a stavební práce související s obnovou přírodovědně nejcennější části rybniční soustavy u Studénky. Akce napomůže zdejší přírodě. Investorem byla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která zdejší rybníky spravuje.

Přírodní rezervace Bažantula chrání čtyři rybníky se vzácnými rostlinnými společenstvy. Rybníky byly v nevyhovujícím technickém stavu, který neumožňoval běžné hospodaření a vhodnou péči o zdejší přírodní bohatství.

„Opravily se poškozené hráze a technické objekty, obnovila litorální pásma, zvětšily plochy rákosin a odbahnily se zdrže rybníků. Rybniční ostrovy byly upraveny tak, aby se zlepšily podmínky pro hnízdění ptáků. Vysazeno bylo i 44 stromů. Celé dílo ještě těsně před dokončením prověřila říjnová povodeň, kdy rybníky na několik dní zmizely pod hladinou rozvodněné Odry. Zaplavení naštěstí stavba přečkala prakticky bez poškození,“ komentuje Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Opravené hráze a technické objekty rybníků umožní řádnou manipulaci s vodní hladinou rybníků a tedy zabezpečení vhodné péče o zdejší společenstva vzácných rostlin a živočichů. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady dosáhly výše 51,8 mil. Kč, přičemž výše poskytnuté dotace činila 50,3 mil. Kč.

„Na obnovu přirozeného vodního režimu krajiny šlo od roku 2014 z Operačního programu Životní prostředí více než čtyři miliardy korun na téměř 500 větších projektů, další skoro dvě stovky projektů v objemu asi jeden a půl miliardy korun Kč byly schváleny minulý týden. Z národních dotačních programů rezortu životního prostředí – Program péče o krajinu, Program obnovy přirozených funkcí krajiny, které mají k dispozici financí mnohem méně, byly v posledních letech podpořeny stovky menších projektů. To prospívá i řadě vzácných druhů rostlin a živočichů, zlepšují se tak místní klimatické podmínky a snižuje riziko povodní,“ uzavírá František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na téma vody v krajině AOPK ČR připravila story mapu. Na několika konkrétních příkladech ukazuje, co je možné pro zadržení vody v krajině a obnovu její rozmanitosti dělat.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/