Tag Archives: Lesní ochranná služba

KŮROVCOVÉ INFO 2020 spuštěno. Přidejte se i vy!

Sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům a dalším hmyzím škůdcům se blíží, kvůli současnému oteplení jsou brouci už v pohybu. Projekt KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz) vstupuje do pátého roku provozu. Aplikace je již připravena na nový přísun a sdílení dat. "Nyní potřebujeme především vás, respondenty, kteří pomohou plnit aplikaci daty – výšemi odchytů," vzkazují tvůrci projektu z vydavatelství Lesnická práce a z Lesní ochranné služby při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

Důležité změny v seznamu chemických prostředků na ochranu lesa

Strnady – 3. května 2018 – Každý rok informují experti z Lesní ochranné služby o změnách v Seznamu povolených přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (POR), konkrétně o přípravcích využitelných v lesním hospodářství. K mnoha, a to i významným změnám, došlo novelizací zákona o rostlinolékařské péči. Lesní ochranná služba zmiňuje pouze ty nejzásadnější. Každý, kdo s POR nakládá, by se s novelizovaným zněním měl důkladně seznámit.

Skrápění vodou i speciální sítě zamezí náletu kůrovce na skládky dřeva

ochrana proti kurovci

Účinnou metodou, jak bránit stromy před napadením kůrovcem, jsou tzv. mokré skládky. Uložené dřevo se skrápí vodou, a neztrácí tak kvalitu. Larvy se přitom totiž nestačí vyvinout a uhynou. Podmínkou vzniku těchto skládek je však blízkost vodního zdroje. Mokré skládky a další netradiční metody mohou v krizových situacích významně snížit riziko napadení lesů kůrovcem. Jejich cílem je snižovat nepříznivé důsledky nedostatečného odbytu dřeva, které bylo v lesích sice zpracováno, ale ponecháno na skládkách a hrozilo by jeho napadení kůrovcem, následně pak i napadení okolních stojících, nepoškozených stromů. 

Kůrovcová situace bude letos mimořádně nepříznivá

Současná kůrovcová kalamita je svým rozsahem největší v novodobé historii českého lesnictví. Dle prognóz Lesní ochranné služby bude situace s kůrovcem v letošním roce opět značně nepříznivá a vyžaduje mimořádnou aktivitu vlastníků lesů při správě svého majetku. Ministerstvo zemědělství a Lesní ochranná služba proto informují vlastníky lesa, jak se na situaci připravit a pokud možno škodám lýkožroutem předejít. Rizikové oblasti kůrovcové gradace letos budou opět na severní Moravě a také na jihu Čech. 

Mimořádná opatření a dostatek srážek mohou zmírnit hrozící kůrovcovou kalamitu po vichřici

Po vichřici Herwart, která se prohnala na konci října Českou republikou, hrozí ve smrkových lesích další kůrovcová kalamita. Aby se zabránilo rozsáhlým škodám a další eskalaci kalamity, je podle Lesní ochranné služby nutné přijmout mimořádná opatření ze strany státní správy lesů. Důležitý bude zároveň průběh počasí v zimním období 2017/2018 a na jaře příštího roku. Přemnožení kůrovce může zarazit dostatek sněhu a následně vlhké a chladné jaro.