Informace ze semináře na téma Krize zdravotního stavu borovice lesní

Lesní ochranná služba uspořádala seminář mapující ve dvou přednáškových blocích dva stěžejní problémy současné ochrany lesa: kůrovcovou kalamitu a zhoršování zdravotního stavu dalšího významného stromu našich lesů a to borovice lesní. K tématům a myšlenkám, které zazněly, se budeme průběžně vracet. Všechny prezentace a sborník naleznete zde.

Pokračující kůrovcová kalamita je již veřejností do značné míry vnímána jako neměnný fakt, její mediální obraz je utlumen jinými aktuálními tématy. Přitom je zřejmé, že její rozvoj nikterak nepolevuje a že působí, a po dlouhou dobu bude iniciovat i řadu následných problémů, jako je zalesňování rozsáhlých holin (při současných stavech zvěře), zajištění vhodného sadebního materiálu pro obnovu lesa, mechanická stabilita zbytků lesních porostů, management ponechaných souší, riziko eroze lesních půd, ale i snížená pozornost k problémům jiných dřevin, než je smrk. Proto jsme druhou část semináře zaměřili na aktuální problematiku zdravotního stavu naší druhé nejvýznamnější dřeviny – borovice lesní.

Současný nedostatek kapacit pro těžbu, asanaci a zpracování dřeva v napadených porostech, stejně jako limitované kapacity pro obnovu lesních porostů jsou do značné míry obdobou stavu, kterému se v tuto chvíli snažíme zabránit v oblasti zdravotnictví – zahlcení jednotek intenzivní péče a omezení standardních zákroků a zdravotnické prevence kvůli probíhající pandemii.

Byli bychom velmi rádi, kdyby tato náročná situace nevedla k rezignaci na ochranu lesa, ale k jejímu intenzivnímu využívání zejména v oblastech, kde lze postup kalamity zpomalit, i k hledání úspěšných postupů pro obnovu lesa ve stávajících podmínkách. K tomu bude i nadále směrována nejen činnost Lesní ochranné služby, ale i všech ostatních útvarů našeho výzkumného ústavu.

Ilustrační foto: archiv VÚLHM