Tag Archives: kůrovcová kalamita

Kůrovcová kalamita u VLS loni skončila, podnik srazil kalamitní základ v lesích na čtyři procenta

Vojenské lesy a statky ČR hlásí úspěch v boji s kůrovcem, který v jejich lokalitách znamená faktický konec kalamity, jež v uplynulých letech pustošila české lesy. Oproti lesnické sezóně 2020/2021, kdy kalamita v lokalitách Vojenských lesů a statků ČR kulminovala, snížil státní podnik tzv. kalamitní základ na pouhá 4 procenta. Meziročně se lesníkům VLS podařilo srazit v loňské sezóně kalamitní základ v lesích ve správě resortu obrany o čtyři pětiny.

Letos se podaří zásadně utlumit kůrovcovou kalamitu

Intenzivní vyhledávání, zpracovávání a asanace kůrovcového dříví se v porostech spravovaných Lesy České republiky pozitivně projevily ústupem kalamity. Lesy ČR letos plánují vytěžit 8,5 milionů metrů krychlových dřeva, z toho jeden a půl milionu metrů krychlových napadených kůrovcem, loni bezmála tři. Podnik se tak vrací k běžnému hospodaření.

Kůrovcová kalamita 2. rokem pozvolna ustupuje

Lesníci v roce 2022 zaznamenali další pozvolný ústup kůrovcové kalamity. V loňském roce byl vykázán meziroční pokles objemu celkového (abiotického a biotického) poškození přibližně o jednu čtvrtinu. Objem nahodilých těžeb po přepočtu na celou rozlohu tuzemských lesů po čtyřech letech konečně nepřekračuje odvozený roční etát.

Na LDO Přibyslav vzniká příklad dobré praxe pro vlastníky lesa postižené kůrovcovou kalamitou

Obnova lesních porostů na velkoplošných holinách, které vznikly v důsledku kůrovcové kalamity, je v současné době náročným úkolem pro mnoho vlastníků lesa. Kromě otázky nemalých finančních investic je nutné zabezpečit pracovní kapacity, kterých je v lesnictví kritický nedostatek. Zároveň mnoho malých vlastníků nemá dostatek informací i odborných znalostí a řeší otázku „Jak na to?“.

Přestože kůrovcová kalamita ustupuje, vznikají nové takzvané červené zóny

Ministerstvo zemědělství rozšířilo území tzv. červené zóny. V těchto oblastech mohou lesníci upustit od některých opatření tak, aby mohli efektivněji zasáhnout proti kůrovci. Od roku 2019, kdy došlo k označení prvních zón, se tyto plochy díky zrychlující výsadbě lesů nové generace zase začínají zelenat.