Tag Archives: lesní hospodářství

Vzniká systém sdílení znalostí o rizicích pro evropské lesy

K plnění vize pro evropské lesy 2030, kdy jsou tyto lesy udržitelně obhospodařovány, aby byly odolné, zdravé, produktivní a multifunkční a aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, se zavázala bratislavská ministerská konference procesu FOREST EUROPE. Konference se zúčastnili také zástupci Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem.

Rok 2019 v lesích: Rekordní těžba, extrémní propad ceny dřeva, ale i tisíce hektarů nově vysazených pestrých lesů

Pokračující kůrovcová kalamita je jednou z hlavních příčin rekordní těžby dřeva v roce 2019. Celkem se v lesích v České republice vytěžilo 32,58 milionu m3 dřeva, z toho 95 % představuje tzv. nahodilá těžba. Ještě v roce 2015 byla celková celoroční těžba zhruba poloviční. Rekordní byla také obnova lesů, nové porosty vznikly na téměř 34 tisících hektarech, převažují v nich listnaté stromy. Průměrný hospodářský výsledek v roce 2019 činil 651 Kč na 1 hektar lesa, meziročně se snížil o 129 Kč a oproti roku 2017 dokonce o 2 060 Kč.

Vše o douglasce tisolisté v kostce

Odborníci shrnuli poznatky o uplatnění této majestátní dřeviny v našich podmínkách. V souvislosti s klimatickými změnami a s nimi souvisejícím déletrvajícím suchem, chřadnutím a odumíráním smrkových lesů, hledají lesníci vhodnou dřevinu, která by tyto výkyvy dokázala zvládnout. 

Informace o dani z nafty v lesním hospodářství

Od 1. července 2017 je poskytována vratka části spotřební daně zaplacené v ceně nafty, která je spotřebována při provádění hospodaření v lese nebo v rybníkářství.

Klimatická změna – ohrožení nebo příležitost pro lesní hospodářství?

Referát s tímto názvem přednesl předseda České akademie zemědělských věd Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. na 9. generálním shromáždění Unie evropských zemědělských akademií v Paříži. Cílem jeho příspěvku bylo poukázat na souvislosti skutečných klimatických změn a kulturně sociálních reakcí v minulosti a na skutečnost, že současná situace pro české lesnictví nepředstavuje jen ohrožení, ale i značnou příležitost.