Informace o dani z nafty v lesním hospodářství

Od 1. července 2017 je poskytována vratka části spotřební daně zaplacené v ceně nafty, která je spotřebována při provádění hospodaření v lese nebo v rybníkářství.

Ve svém současném znění uvádí § 57 zákona o spotřebních daních, že nárok na vrácení daně ve výši 4 380 Kč / 1 000 l nafty vzniká osobě, která nakoupila naftu za cenu obsahující spotřební daň a tuto naftu po 30. červnu 2017 (bez ohledu na datum nákupu nafty) prokazatelně spotřebovala při provádění hospodaření v lese. Zmíněnou osobou se rozumějí nejen vlastníci lesa, osoby s právem hospodařit s lesy ve vlastnictví státu a nájemci, pachtýři či vypůjčitelé lesa apod., ale také dodavatelé lesnických služeb. Hospodaření v lese je definováno odkazem na § 2 písm. d) lesního zákona. Obdobně nárok na vrácení části spotřební daně vzniká od stejného okamžiku zemědělským podnikatelům provozujícím rybníkářství ve smyslu § 2 písm. b) zákona o rybářství.

Lhůty pro uplatnění nároku na vratku jsou zákonem o spotřebních daních nastaveny rozdílně pro fyzické osoby a právnické osoby. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Před uplatněním nároku na vrácení daně nemusí daňový subjekt podávat přihlášku k registraci ke spotřební dani.

Nárok na vrácení daně se uplatňuje prostřednictvím řádného daňového přiznání do 25. dne měsíce následujícího po měsíci spotřeby nafty (tedy po vzniku nároku na vrácení daně) nebo v případě právnických osob během dalších dvou následujících měsíců a v případě fyzických osob během dalších šesti následujících měsíců.

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_nagydodo