Tag Archives: Kůrovcové info

KŮROVCOVÉ INFO 2020 spuštěno. Přidejte se i vy!

Sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům a dalším hmyzím škůdcům se blíží, kvůli současnému oteplení jsou brouci už v pohybu. Projekt KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz) vstupuje do pátého roku provozu. Aplikace je již připravena na nový přísun a sdílení dat. "Nyní potřebujeme především vás, respondenty, kteří pomohou plnit aplikaci daty – výšemi odchytů," vzkazují tvůrci projektu z vydavatelství Lesnická práce a z Lesní ochranné služby při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. 

Projekt KŮROVCOVÉ INFO úspěšně pomáhá monitorovat rojení škůdců

Strnady – 6. června 2018 – Již třetím rokem pomáhá s úspěchem monitorovat průběh rojení kůrovců webová aplikace KŮROVCOVÉ INFO, která je společným projektem Lesnické práce, s. r. o., a Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i. Letos je sledování kůrovce opět v plném proudu. Začalo v polovině dubna a potrvá až do září.

Do projektu Kůrovcové info se aktivně zapojují lesníci z celé České republiky

Lesníci aktivně využívají portál KŮROVCOVÉ INFO, který umožňuje snadným způsobem sdílet informace o vývoji kůrovcovitých škůdců v různých lokalitách celé České republiky. Ti jsou v našich podmínkách společně s větrem největším ohrožením lesů a lesníci proti nim bojují mnoha metodami, mj. odchytem do feromonových pastí – tzv. lapačů.

Kůrovcová situace se nezlepšila. Vlastníkům lesa poradí Lesní ochranná služba

20454293 - damaged environment - forest destroyed by bark beetle

Včas vyhledávat a ošetřit napadané dříví, ve kterém se kůrovci vyvíjí, nebo jej chytat pomocí feromonových lapačů, to jsou hlavní opatření, jak ochránit lesy před dalším napadením tímto kalamitním škůdcem. Ministerstvo zemědělství doporučuje vlastníkům lesů (ti jsou podle lesního zákona povinni se o svůj majetek starat), aby se při zjištění napadení lesních porostů kůrovci neprodleně obraceli na své odborné lesní hospodáře.

Díky snaze respondentů má portál Kůrovcové info výsledky z celé republiky

Portál KŮROVCOVÉ INFO, který letos společně uvedly do provozu Lesní ochranná služba VÚLHM a Lesnická práce, uveřejnil letošní výsledky monitoringu a sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.  Respondenti ze 13 krajů pozorovali odchyty kůrovce do feromonových lapačů. Vysoké odchyty zaznamenali například v Moravskoslezském kraji, kde se nachází i nejvíce monitorovacích ploch.