Díky snaze respondentů má portál Kůrovcové info výsledky z celé republiky

Portál KŮROVCOVÉ INFO, který letos společně uvedly do provozu Lesní ochranná služba VÚLHM a Lesnická práce, uveřejnil letošní výsledky monitoringu a sdílení informací o průběhu rojení lýkožrouta smrkového v různých nadmořských výškách v různých lokalitách České republiky.  Respondenti ze 13 krajů pozorovali odchyty kůrovce do feromonových lapačů. Vysoké odchyty zaznamenali například v Moravskoslezském kraji, kde se nachází i nejvíce monitorovacích ploch. 

Na mapě s přiřazením jednotlivých ploch k okresům lze najít aktuální informace o výši odchytu. V detailu jednotlivých ploch je zobrazena tabulka uskutečněných odchytů a graf průběhu rojení. Současně je uváděna kumulovaná křivka odchytu, tj. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity lýkožrouta smrkového.

Projekt KŮROVCOVÉ INFO je službou vlastníkům a správcům lesů v ČR i platformou pro další zkoumání bionomie lýkožrouta smrkového.

„Ač jsme na jaře považovali za velmi optimistický předpoklad, že pro letošní ročník projektu získáme 30 respondentů, na konci první sezóny jich bylo registrovaných 131! Na jejich regionální skladbě byla patrná závažnost situace na severní a východní Moravě – nejvíce jich bylo v okrese Bruntál (10), Šumperk (9) či Třebíč (5). Naopak v okresech, kde kůrovcová kalamita není nijak závažná, jsme registrovali pouze jednoho či dva respondenty. Bez respondentů zůstalo sedm okresů, např. Praha-západ či regiony jižní Moravy.
Příjemně nás překvapila také „spolehlivost“ respondentů-dobrovolníků. Pouze 7,5 % z nich během sezóny v požadovaném intervalu (7–10 dní) nevyplňovalo či přestalo z neznámých důvodů odchyty hlásit. Celkem bylo sledováno 178 lapačů a za období květen–září bylo evidováno 2 664 odchytů,“ uvádějí autoři projektu.

V příštím roce by se chtěli zaměřit například na:

Rozšíření spektra sledovaných škůdců

– lýkožrout severský – oblast Moravy a Slezska
– lýkožrout lesklý
– chrousti

Sjednocení začátku a konce sledování – rozdělení do dvou pásem

– do 600 m n. m. – začátek 15. duben
– nad 600 m n. m. – začátek 1. květen

Sjednocení termínů (v maximálně možné míře)

– pravidelné odběry v rámci jednoho týdne (7 dnů) zvyšují vypovídací hodnotu získaných dat, nejsou ovlivněny kumulativní chybou (viz výše).

 Zjednodušení přístupu do databází

– jednotný přístup pro respondenty s lapači v různých okresech a krajích.

Podrobné informace o projektu a výsledcích odchytů za letošní rok jsou k dispozici zde: http://www.kurovcoveinfo.cz

red.