Tag Archives: konference

Myslivci o problému s vlky: Škody rostou, plán péče je ale v nedohlednu

Mezinárodní konferenci Vlk v roce 2018 pořádanou Českomoravskou mysliveckou jednotou hostil 30. října 2018 krajský úřad v Liberci. Z vystoupení hostů napříč názorovým spektrem od myslivců, přes zemědělce až po ochránce přírody vyplynulo především, že Česká republika by měla začít intenzivně pracovat na racionálním plánu péče o vlka.

Mezinárodní vědecká konference přinese nové poznatky o smíšených lesích

Strnady – 3. října 2016 – Smíšené lesy v Evropě – jaké jsou jejich perspektivy, jak se umí vyrovnávat s měnícími se podmínkami prostředí, ekologickou zátěží nebo přírodními živly? Na tyto a další otázky odpoví experti na mezinárodní vědecké konferenci EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206.

Lesy plní řadu důležitých funkcí. K jejich zachování přispívá i věda.

Strnady – 29. 9. 2016 – Jak předcházet stresům ze sucha, chřadnutí a rozpadu smrkových porostů, které dřeviny jsou vhodné pro zalesňování, jaké jsou aspekty přirozené obnovy smrkového lesa ve vyšších polohách? Na tyto a další palčivé otázky, související s měnícími se podmínkami prostředí, se snaží odpovědět současný lesnický výzkum.