Mezinárodní vědecká konference přinese nové poznatky o smíšených lesích

Strnady – 3. října 2016 – Smíšené lesy v Evropě – jaké jsou jejich perspektivy, jak se umí vyrovnávat s měnícími se podmínkami prostředí, ekologickou zátěží nebo přírodními živly? Na tyto a další otázky odpoví experti na mezinárodní vědecké konferenci EuMIXFOR Final Conference COST Action FP 1206.

Konference EuMIXFOR (European Network on Mixed Forests) se uskuteční již tento týden – od středy 5. října do pátku 7. října v Praze. Pořádá ji Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. spolu s Českou zemědělskou univerzitou – Fakultou lesnickou a dřevařskou a Mendelovou univerzitou – Lesnickou a dřevařskou fakultou. Partnery konference jsou Ministerstvo zemědělství a Lesy České republiky, s. p.

Struktura, dynamika a funkčnost smíšených lesů jsou předmětem zkoumání v celé Evropě. Důvodem jsou časté podněty, že smíšené lesy představují větší odolnost před zátěží způsobenou jak lidskými, tak přírodními vlivy a umí se lépe přizpůsobit globální změně než lesy monokulturní.

TZ_Eumixfor_foto1c Pražská konference má za úkol shrnout podstatné výsledky zkoumání smíšených lesů a nastínit jejich budoucí perspektivu. Třídenní setkání je rozděleno na tři tematické okruhy: Dynamika a funkce smíšených lesů, adaptace smíšených lesů, politický a sociální dopad smíšených lesů. Vědci z několika evropských zemí, včetně České republiky, například představí výsledky společného výzkumu, týkajícího se poměru zastoupení borovice lesní a buku lesního napříč evropskými státy ze severu k jihu (od Litvy po Španělsko) a od východu k západu (od Bulharska po Belgii).

Vědečtí pracovníci univerzit a výzkumných institucí se ve svých přednáškách dotknou například toho, které druhy dřevin se lépe přizpůsobí současnému ekologickému stavu a nárokům, jaké druhové složení se může dobře vypořádat s klimatickou změnou, nebo zda jsou smíšené lesy vždy produktivnější, než monokultury.

V roce 2012 skupina výzkumníků z 16 evropských zemích zahájila iniciativu k diskusi o roli smíšených lesů v Evropě. Tento záměr byl financovaný asociací COST – European Cooperation in Science and Technology (COST Association www.cost.eu).

V současné době je v programu European Network on Mixed Forests (www.mixedforests.eu) 31 států začleněných do COST, 6 mezinárodních partnerů (mimo Evropu) a 4 země, tzv. Near Neighbor Countries (NNC) – Alžírsko, Tunisko, Ukrajina a Maroko. Českou republiku zastupují ve vedení EuMIXFOR vědečtí pracovníci z VÚLHM a MENDELU.

Foto: Lužické hory, smíšené lesy na úbočí Jedlové, autor: Jan Řezáč

Kontakt: Marta Čížková, e-mail: cizkovam@vulhm.cz; Ing. Jan Řezáč, e-mail: rezac@vulhm.cz, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., Lesnické informační centrum