Tag Archives: CHKO Brdy

Vojenské lesy otevřely naučnou stezku o lesnictví

Současným lesnickým hospodařením a také jeho historií, a i brdskou přírodou, či místní historií regionu provede návštěvníky Chráněné krajinné oblasti Brdy nová okružní Lesnická naučná stezka Klobouček, kterou zde slavnostně otevřely dnes Vojenské lesy a statky ve spolupráci se správou CHKO. Měří celkem sedm kilometrů, vede z Obecnice na brdský vrch Klobouček přes nádrž Octárna, a na své trase návštěvníkům nabízí celkem 12 zastavení i občerstvení u čtyř lesních studánek.

Malé nádrže v Brdech mají zadržet v lesích více vody

Programem Živá voda VLS se státní podnik Vojenské lesy a statky, který hospodaří v bývalých i současných výcvikových prostorech armády, snaží v období klimatických změn zadržet v přírodních lokalitách ve své správě více vody a zvýšit tak jejich biodiverzitu. Celkem VLS v šesti lokalitách v Čechách i na Moravě plánují do drobných vodních děl investovat více než 100 milionů korun. Hojně jsou přitom využívány dotace z evropských strukturálních fondů.

Policejní drony odhalily rozdělané ohně v chráněné oblasti Brdy

Při monitorování Chráněné krajinné oblasti Brdy pomocí dronu  odhalili policisté z obvodního oddělení Příbram - venkov dvě tábořiště s rozdělaným ohněm. Lidé svým nezodpovědným chováním porušují zákon o lesích. V chráněné oblasti je velmi vysoké riziko vzniku požárů. 

Lesníci vylepšují druhovou skladbu brdských hvozdů

Přes 58 tisíc kusů sazenic vysázeli v uplynulém období lesní hospodáři z Arcibiskupství pražského a Vojenských lesů a statků.  Mezi vysazovanými dřevinami byly buk lesní, jedle bělokorá, jilm horský a javor klen. Výsadby byly situovány mimo jiné do maloplošných zvláště chráněných území v CHKO Brdy, například přírodní památky Třemešný vrch a přírodní rezervace Na Skalách a dále do I. a II. zóny ochrany či jejich blízkosti, třeba na svazích vrchů Třemšín, Nahořov, Praha, Klobouček nebo Beran.

V neprozkoumaných Brdech hledají vzácné netopýry

Průzkum výskytu netopýrů provádějí s podporou státního podniku Lesy České republiky v naší nejnovější Chráněné krajinné oblasti Brdy ochránci přírody ze základní organizace ČSOP Nyctalus. Využívají speciální technické vybavení. Na podobných projektech spolupracují obě organizace už 19 let.