Malé nádrže v Brdech mají zadržet v lesích více vody

Programem Živá voda VLS se státní podnik Vojenské lesy a statky, který hospodaří v bývalých i současných výcvikových prostorech armády, snaží v období klimatických změn zadržet v přírodních lokalitách ve své správě více vody a zvýšit tak jejich biodiverzitu. Celkem VLS v šesti lokalitách v Čechách i na Moravě plánují do drobných vodních děl investovat více než 100 milionů korun. Hojně jsou přitom využívány dotace z evropských strukturálních fondů.

„Nejde o investici do hospodářských vodních ploch, hlavním cílem je zvýšit rozmanitost života v přírodě v námi spravovaných lokalitách, a také jejich schopnost zadržovat vodu v krajině. V Brdech jde také o protipovodňovou ochranu okolních obcí,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček.

V lesích v Chráněné krajinné oblasti Brdy tak aktuálně v rámci programu Živá voda VLS vyrostly tři nové malé nádrže. V katastru Jince v Brdech vojenské lesy postavily novou nádrž Pazderka, v lokalitě Bahna pak vznikla kaskáda dvou vodních děl na přítoku Ledného potoka. Na financování staveb státní podnik využil dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

„Ve všech případech se jedná o retenční nádrže, které mají primárně zachytit vodu z přívalových déšťů a bránit podbrdské obce před povodněmi. Mimo to budou sloužit také jako napajedla pro zvěř, požární nádrže a počítáme také se zvýšením biodiverzity lokality,“ vysvětlil ředitel divize Hořovice Petr Švadlena.
Podle jeho slov brdská lesnická divize Vojenských lesů připravuje projekty na výstavbu další dvou vodních nádrží – prvním z nich bude vodní nádrž Klášterka na jednom z přítoků potoka Rezerva nad Strašicemi a druhou vodní nádrž Hejl v povodí Podlužského potoka.

„Ve všech případech se jedná o drobná vodní díla s konstrukcí, která citlivě zapadá do lokality a jejich hlavním cílem je udržet vodu v lese,“ doplnil ředitel Švadlena.

Jak dodal, VLS v současné době realizují celou řadu drobných investic, které mají za cíl zpomalit odtok vody z Brd a naopak ji zde zadržet. „Jde o vhodné úpravy vodotečí, které realizujeme poté, co lokalitu k výcviku již nevyužívá armáda a nemusíme proto reagovat například na požadavky, aby některé lokality byly dobře dostupné technikou. Prioritou tak je nyní zadržování vody v Brdech, které slouží jako zásobárna pro celý region,“ uzavřel Petr Švadlena.

Nové lesní nádrže v Brdech

Dokončeno 2018
Pazderka, rozloha 1400 m2
Bahna I, rozloha 8120 m2
Bahna II, rozloha 4155 m2

Plánované
Klášterka, rozloha 1420 m2
Hejl, rozloha 1890 m2

Zdroj: http://www.vls.cz