Mimořádná opatření a dostatek srážek mohou zmírnit hrozící kůrovcovou kalamitu po vichřici

Po vichřici Herwart, která se prohnala na konci října Českou republikou, hrozí ve smrkových lesích další kůrovcová kalamita. Aby se zabránilo rozsáhlým škodám a další eskalaci kalamity, je podle Lesní ochranné služby nutné přijmout mimořádná opatření ze strany státní správy lesů. Důležitý bude zároveň průběh počasí v zimním období 2017/2018 a na jaře příštího roku. Přemnožení kůrovce může zarazit dostatek sněhu a následně vlhké a chladné jaro. 

 „Dosavadní údaje bilancující následky vichřice Herwart (do značné míry stále odhady), které jsou k dispozici od vlastníků a uživatelů lesů, po sumarizaci vykázaly za celé Česko objem kolem 2,4 miliónu metrů krychlových poškozené dřevní hmoty. Z minulosti je však známo, že počáteční odhady následků větrných kalamit jsou obvykle podhodnocené, reálně je tak možno počítat s následky ve výši nejméně 2,5 – 3 milionů kubíků. Přesnější údaje však budou k dispozici až později, až se plně zahájí zpracování kalamity. Pro informaci, uvedený rozsah cca 2,5 mil. m3 poškozené dřevní hmoty reprezentuje kolem 3 milionů vzrostlých stromů (v jiném srovnání jde o cca 15 % celkové roční těžby dřeva v Česku),“ uvádí za Lesní ochrannou službu při Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Jan Liška.

Z pohledu jednotlivých krajů je největší rozsah poškození hlášen kraje Vysočina, Karlovarského a Jihočeského. Tyto tři kraje hlásí kolem poloviny celkového objemu polomů. Naopak nejméně poškozeno je podle dosavadních poznatků území krajů Královéhradeckého, Pardubického a Moravskoslezského.

„Dominantní poškozenou dřevinou tvoří smrk, a to vzhledem k jeho vysokému zastoupení v lesích a poměrně nízké odolnosti k bořivým větrům. Listnáče byly poškozeny mnohem méně, kromě jiného také proto, že v době vichřice již většinou nebyly olistěné. Sucho, které stále panuje v řadě oblastí Česka, paradoxně ovlivnilo rozsah poškození pozitivně, neboť při vyšším provlhčení půdy v kořenovém profilu by byla tzv. statická stabilita porostů nižší a zejména vývratů by bylo zřejmě mnohem více,“ konstatuje zástupce Lesní ochranné služby a podotýká, že  na druhou stranu však déletrvající sucho způsobuje vážné fyziologické oslabení stromů a snižuje jejich schopnost odolávat napadení podkorního hmyzu.

„Také z tohoto důvodu jsme dnes ve smrkových porostech v Česku svědky kůrovcové kalamity nevídaného rozsahu, která se vlivem letošních polomů z letního a podzimního období může v příštím roce ještě více zhoršit, pokud se nepodaří poškozenou hmotu včas (tedy do jara příštího roku) zpracovat a odstranit z lesa. Bude to krajně obtížné, vzhledem ke kritickému nedostatku pracovních sil v lesním hospodářství a nízkým výkupním cenám dřevní suroviny, které budou zřejmě ještě dále klesat (také v okolích státech je rozsáhlá kalamita),“ upozorňuje dále Jan Liška. Celkově je tak po letošním roce v lesích, a to zejména v těch smrkových,  nesmírně vážná situace.

Foto: Následky vichřice v Obřím dole, Krkonoše. Cesta Obřím dolem je uzavřena až do odvolání. Autor: Správa Krkonošského národního parku

Kontakt na Lesní ochrannou službu VÚLHM: http://www.vulhm.cz/los