Vyjádření odborníků k reportáži Spor o budoucí podobu českých lesů

Spoluautoři podkladů pro novelu Vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb.(o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů)  poskytli vyjádření k reportáži, odvysílané stanicí ČT1  v pořadu Události 6. 6. 2018.  Podle nich byla reportáž pojata nevyváženě, neobjektivně a jednostranně.  „Na rozdíl od takzvaných expertů na ochranu lesů z Hnutí Duha nebyl dán prostor a možnost lesnickým odborníkům vysvětlit nové pojetí vyhlášky a veřejnosti tak byl předložen neobjektivní pohled na doporučení k pestré druhové skladbě našich lesů, reagující na současné změny klimatu,“ upozorňují odborníci. 12. 6. Doplnění o vyjádření České televize.

Vyjádření, že vyhláška umožňuje pokračování monokulturního smrkového hospodaření, mate veřejnost a pramení ze zásadního nepochopení struktury, funkce a cíle připravovaného legislativního předpisu (viz prohlášení http://www.silvarium.cz/sklad/Reakce_Duha.pdf).

Pro lesnickou veřejnost je nadále nepřijatelné, aby se v tak závažné diskusi o budoucí podobě našich lesů cíleně nedával prostor názorům lesnických odborníků z vědy, výzkumu i praxe a vlastníkům lesa. V současnosti je však realitou, že ve veřejném prostoru jsou prezentovány pouze populistické názory ekologických hnutí, které často nejsou založeny na studiu a pochopení vědeckých a odborných informací a poznatků. Naopak jsou prezentovány často pouze romantické vize, které nerespektují historický vývoj v našich lesích a s tím spojené možnosti nová opatření realizovat.

Cíl pěstovat druhově pestré lesy je jasně v návrhu vyhlášky deklarován. Tím, že lesníci respektují zákonitosti vývoje lesních společenstev, vědí, že je nutno pestřejší druhovou skladbu uplatňovat postupně a dlouhodobě. Tak, jak byl podíl smrku v našich lesích po staletí navyšován, nelze jeho snížení realizovat z roku na rok, jak si někteří při neznalosti problematiky představují.

O upřímné snaze lesníků provést změnu svědčí skutečnost, že za posledních deset let se při umělé obnově zastoupení smrku trvale snižuje a v některých zejména níže položených oblastech je umělá obnova smrku omezena na minimum.

Za kolektiv autorů podkladů k vyhlášce

Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D.

Ing. Jiří Novák, Ph.D., e-mail: novak@vulhmop.cz

Vyjádření České televize:

Vážený pane Nováku, vážený pane Šimerdo,

děkuji za zájem o zpravodajství ČT i za vaši reakci, kterou beru na vědomí. Vaše slova o nevyváženém, neobjektivním a jednostranném pojetí reportáže ale musím odmítnout.

Předkladatelem vyhlášky je ministerstvo zemědělství, její návrh kritizuje Hnutí DUHA. Zástupci obou stran měli v reportáži shodně po jednom vyjádření, předkladatele reprezentoval dokonce přímo ministr zemědělství, který reagoval na předestřenou kritiku (tedy v reportáži byla zachována posloupnost kritika – reakce na ni). Omlouvám se, ale už si nedovedu představit férovější přístup.

Vzhledem k důležitosti tématu i k reakcím, které se k návrhu vyhlášky sešly v meziresortním připomínkovém řízení, se mu určitě chci věnovat i nadále a podrobněji. Pokud budete mít zájem – a z vaší reakce ho vnímám, budu rád i za vaše vyjádření a váš pohled v některé z dalších reportáží.

S pozdravem a s přáním hezkého, úspěšného dne

Milan Brunclík

Česká televize

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_geografika