Tag Archives: druhově pestré lesy

Pečovat o druhově pestré lesy je mnohem složitější než o monokultury

Globální klimatická změna a s ní související velkoplošný rozpad smrkových a borových porostů na našem území v posledních dvou desetiletích přinutily vlastníky lesů začít měnit dřevinnou skladbu našich lesů a vysazovat lesy druhově pestřejší.

Vyjádření odborníků k reportáži Spor o budoucí podobu českých lesů

Spoluautoři podkladů pro novelu Vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb.(o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů)  poskytli vyjádření k reportáži, odvysílané stanicí ČT1  v pořadu Události 6. 6. 2018.  Podle nich byla reportáž pojata nevyváženě, neobjektivně a jednostranně.  "Na rozdíl od takzvaných expertů na ochranu lesů z Hnutí Duha nebyl dán prostor a možnost lesnickým odborníkům vysvětlit nové pojetí vyhlášky a veřejnosti tak byl předložen neobjektivní pohled na doporučení k pestré druhové skladbě našich lesů, reagující na současné změny klimatu," upozorňují odborníci. 12. 6. Doplnění o vyjádření České televize.