Vojenské lesy a statky přijímají opatření proti africkému moru prasat

Vojenské lesy a statky přijímají mimořádná opatření k zvýšení lovu a odchytu divokých prasat v souvislosti s aktuálním výskytem afrického moru prasat na území České republiky. Kroky státního podniku, který spravuje šest lesních oblastí převážně v současných a bývalých vojenských újezdech, vycházejí z dnešního pokynu Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně, jenž provádí státní veterinární dozor v resortu Ministerstva obrany.

Na základě pokynu vojenských veterinářů VLS okamžitě přijaly mimořádná opatření ve spravovaných lokalitách na zvýšení lovu divokých prasat. Jedním z nich je zvýšení tzv. zástřelného na tento druh zvěře (odměna za ulovení divočáka) v honitbách, druhým pak intenzivní odchyt černé zvěře do odchytových zařízení, především na migračních trasách.
„Motivujeme zaměstnance odměnami k lovu divokých prasat v našich honitbách. Jde o opatření k redukci černé zvěře, která jsou například v moravských lokalitách ve správě divizí VLS v Lipníku nad Bečvou a Plumlov v platnosti již od jara bez ohledu na výskyt afrického moru. Skutečně efektivní cestu k redukci divokých prasat však vidíme především ve využití odchytových zařízení,“ uvedl ředitel VLS Josef Vojáček s tím, že za konkrétní aplikaci mimořádných opatření zodpovídají ředitelé daných lesnických divizí VLS.
Vojenské lesy hospodaří v šesti rozsáhlých lesních lokalitách o rozloze 126 tisíc hektarů, které se rozkládají především na pozemcích se strategickým významem pro obranu státu. Jedná se o bývalé vojenské újezdy Ralsko a Brdy, vojenský výcvikový prostor Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku, Boletice na Šumavě a také vojenské újezdy Březina (Vyškovsko) a Libavá (Olomoucko) na Moravě. V rámci těchto lokalit VLS spravují 24 honiteb, z nichž pouze dvě menší se nacházejí v nárazníkovém pásmu okolo ohniska choroby, kde je nařízen celoroční intenzivní lov prasete divokého bez ohledu na věkovou kategorii a pohlaví. Jde o honitbu Hostašovice o výměře 524 hektarů a honitbu Bílý Vlk o výměře 1289 hektarů.

Zdroj: http://www.vls.cz

Ilustrační foto prasete divokého: 123 RF http://cz.123rf.com/profile_budabar