Vojenské lesy a statky ČR vysázely loni 12 milionů stromů, finišují obnovu lesů na Moravě

Státní podnik v roce 2020 vysadil téměř 12 milionů sazenic a v rámci této výsadby dokončuje obnovu lesů po první vlně kalamity v nejhůře postižených moravských lokalitách – především v Oderských vrších a na Drahanské vrchovině.

Kalamita, které se přibližně v roce 2015 začala šířit ze střední Moravy, zasáhla naplno také dvě lokality ve správě VLS – vojenský újezd Libavá s okolními pozemky na Olomoucku a výcvikový prostor Březina na Drahanské Vrchovině na Vyškovsku. Především na Libavé, vznikly po kalamitních těžbách v převládajících smrkových porostech rozsáhlé holiny, které však statní podnik začal bezodkladně zalesňovat.

„S narůstajícím rozsahem škod v lesích se nám podařilo navyšovat i obnovu lesních porostů. Plocha a množství sazenic pro zalesnění kulminovaly v roce 2019, kdy jsme zasadili 22,5 milionů sazenic dřevin na ploše více než 3,5 tis. ha. Ve výsadbě dominovaly listnaté dřeviny, smrk v posledních letech tvoří v obnově u Vojenských lesů jen asi dvacet procent,“ popsal ředitel VLS Petr Král.

V rámci loňského zalesnění byly podle něj na divizi Lipník nad Bečvou dokončeny poslední rozsáhlé obnovy lesních porostů. Vzhledem k ročnímu posunu v kulminaci kalamity jsou závěrečné práce na obnově lesních porostů u divize Plumlov plánovány na rok 2021. Díky o polovinu nižšímu objemu výsadby oproti roku 2019 dokončil podnik své letošní obnovní plány i přes komplikace s pandemií COVID-19. Plánovanou umělou obnovou pro rok 2021 ve výši 8,5 mil ks sazenic se podnik vrací na předkalamitní hodnoty z let 2013–2014. Umělou výsadbu lesníci VLS navíc v posledních letech doplňují alternativními metodami obnovy.

„Vedle síjí určitých dřevin se snažíme maximálně využívat přirozené obnovy lesních porostů a to jak základními hospodářskými, tak i pomocnými dřevinami. Tam, kde to charakter lesa umožňuje, dáváme prostor i náletovým dřevinám, jako jsou břízy, osiky, jeřáby, a podobně. V roce 2020 jsme vykázali více než 240 ha přirozené obnovy, což je historicky nejvyšší plocha“ vysvětli Petr Král.

Vojenské lesy se nyní soustředí na boj s kalamitou v místech, kde aktuálně probíhá. Státní podnik se připravuje především na zvýšený výskyt kůrovcových těžeb na Brdech a v severočeském Ralsku.

„Na Moravě už ale v místech, kam patří, opět roste les. Jen bude o dost jiný. Věříme, že bude i nadále vyrovnaně plnit veškeré funkce, což posoudí a zhodnotí až další generace,“ uzavřel Petr Král.

Zdroj: https://www.vls.cz/

Ilustrační foto: archiv VÚLHM