SVOL: Senát dal obnově lesů zelenou

Už jen podpis prezidenta republiky a nestátní vlastníci konečně mohou začít podávat žádosti o finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity za poslední čtvrtletí roku 2017 a rok 2018. Senát totiž během druhého dne 12. schůze schválil novelu „lesního zákona“. Jak informuje Sdružení vlastníků soukromých a obecních lesů (SVOL), mimořádnou dotaci ve výši  2,5 miliardy korun schválila vláda po dlouhém otálení před prázdninami, vlastníci z ní však zatím neviděli reálně ani korunu.

„Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů stálo velké úsilí pro nestátní vlastníky peníze vybojovat,“ komentuje výsledek jednání předseda SVOL František Kučera. „Rád bych poděkoval senátorům, že moudře vyhodnotili pomoc vlastníkům jako prioritu a přes některé výhrady zejména k bodům týkajícím se myslivosti, novelu odhlasovali. Ani SVOL bezvýhradně nesouhlasí se vším, co bylo v novele schváleno. K hlubším úpravám lesního i mysliveckého zákona je však potřeba větší časový prostor. Ale vlastníci lesů žádný čas nemají. Pomoc pro ně přichází téměř pět minut po dvanácté.“

Schválením novely zákona se vlastníkům nyní přiblížila možnost čerpat slibovanou podporu 1 a půl miliardy ještě do konce letošního roku. Elektronický formulář zatím není k dispozici, aktuálně probíhá jeho testování vlastníky lesů.

„Po dlouhých dvou letech intenzivního jednání SVOL na různých politických platformách je toto konečně hmatatelný výsledek,“ konstatuje Petr Skočdopole, místopředseda SVOL a předseda Komory církevních lesů. „Máme samozřejmě radost, protože se nestátní vlastníci lesů dostanou k první hmotné pomoci a bylo zažehnáno riziko, že jeden a půl miliardy, určených primárně na obnovu lesů, o které je potřeba zažádat do konce roku, zůstane nevyčerpáno ve státní kase.“

Senátor Petr Šilar k tomu řekl v rozpravě jasně: „Náhrady škod, o který se tady mluví, nedosahují zdaleka té výše, které škody ve skutečnosti jsou. Navíc jde o náhrady za škody za rok 2017 a 2018. To je důležité říct. A my s tím přicházíme na podzim roku 2019, kdy byla vyčleněna částka 1,5 mld Kč. Dopředu říkám, hrajeme o čas. Šíleně hrajeme o čas, protože kdo zná rozpočtová pravidla, tak ví, že veškeré finanční prostředky se musí vyčerpat do konce kalendářního roku.“

Senátor Petr Koliba stejně jako řada dalších senátorů, vyzval k pomoci vlastníkům, kteří podle jeho slov „peníze potřebovali už včera“. Senátor Jaroslav Větrovský podotkl, že hospodářské ztráty obcí i soukromých vlastníků jsou značné a možnosti vyrovnat se se současnou situací v lesích právě pro nestátní vlastníky mimořádně ztížené. Senátor Tomáš Czernin se opřel do existence některých pozměňovacích návrhů, které označil za zbytečné a nepochopitelné, připomněl také nezastupitelnou úlohu lesů pro společnost. „Blíží se jarní zalesňování a naším zájmem je, aby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, byl zkrátka stromový porost. Teď nastala situace, kdy se vlastníci, kteří nám svou péčí o lesní majetky skutečně mnoho dávají, dostali do katastrofální situace. A proto se zákon otevřel, aby se jim pomohlo.“ Velmi kategoricky hovořil senátor Miloš Vystrčil, který vyzval Senát k tomu, aby byť „hasí problémy, které „vytvořil někdo jiný“, novelu schválil.

Na základě otázek, které položil (a nejen on) se pak ministr zemědělství Miroslav Toman v Senátu veřejně zavázal k několika klíčovým krokům. Ministr ve svém vystoupení uvedl, že vnímá připomínky k práci svého resortu a znamenají pro něj výzvu. Před senátory slíbil předložit do konce roku 2019 do vnějšího připomínkového řízení vládní návrh novely zákona o myslivosti i návrh koncepce lesního hospodářství na další období, ze kterého se dále bude odvíjet komplexnější novela zákona o lesích. Co se týká výše kompenzací ztrát nestátním vlastníkům lesů, ministr Toman uvedl, že si je vědom toho, že peněz není dost. „Předpokládám, že v dubnu nebo v květnu budeme mít výsledky škod za rok 2019. Podle mého čistě osobního odhadu se budeme pohybovat řádově okolo čtyř miliard korun, o které si nejpozději v květnu řekneme na ministerstvu financí.“ Podle stávajícího modelu výpočtu je však již nyní jasné, že čísla ztrát budou mnohem vyšší. „Odhadujeme, že vlastníci lesů budu na kompenzaci škod způsobených kůrovcem v roce 2019 a obnovu lesních porostů potřebovat od státu částku sedm miliard korun,“ říká František Kučera.

Fakt, že nestátní vlastníci lesů jsou v mimořádně náročné finanční situaci a řada z nich stojí na pokraji krachu kvůli propadu trhu se dřevem, nedostatku pracovních sil a dalším faktorům, zazněl v Senátu ve čtvrtek opakovaně. Ostrá slova na adresu vlády, která nevěnuje řešení kůrovcové kalamity odpovídající pozornost a ministr zemědělství musí (jak zaznělo) chodit na ministerstvo financí s prosíkem, ostatně padala už loni na podzim i na jaře, kdy se Senát zabýval peticí SVOL Za zdravé a prosperující lesy. Senát nyní své výhrady k liknavosti vlády a doporučení, jak by měla postupovat, shrnul v doprovodném usnesení.

Co v Senátu (mimo jiné zaznělo) najdete ZDE.

Podle informací SVOL, red.

Ilustrační foto: archiv redakce