Tag Archives: Žďárské vrchy

Návrat kuňky na Vetelské rybníky

Evropsky významná lokalita Vetelské rybníky v CHKO Žďárské vrchy byla dlouhou dobu bez charakteristického žabího hlasu. Letošní jaro potvrzuje comeback. Vetelské rybníky byly zapsány na seznam evropsky významných lokalit v roce 2005. Důvodem byl právě výskyt kuňky ohnivé – drobné žabky s nápadným oranžovým bříškem a typickým hlasem … uhh, uhh, …

10,2 milionů korun pro krajinu Žďárských vrchů

Tolik poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce padesátého výročí CHKO z Programu péče o krajinu na opatření ke zlepšení stavu zdejší přírody. Mezi hlavní úkoly Agentury ochrany přírody a krajiny ČR patří zlepšování stavu naší přírody. Významným nástrojem pro podporu takovýchto opatření je Program péče o krajinu. Tento dotační program je využíván především k zajištění pravidelné péče o cenné lokality, jako je například kosení druhově bohatých luk. Podporovat z něj lze však i výsadby dřevin, obnovu a budování drobných vodních ploch nebo specifická opatření k podpoře ohrožených druhů.

V CHKO Žďárské vrchy otevřeli nový Dům přírody

V těchto dnech zahájil provoz devátý Dům přírody v České republice, najdete jej v obci Krátká u městečka Sněžné ve Žďárských vrších. Dům přírody Žďárských vrchů se otevírá v roce, kdy zdejší chráněná krajinná oblast slaví padesát let od svého vzniku.