V CHKO Žďárské vrchy otevřeli nový Dům přírody

V těchto dnech zahájil provoz devátý Dům přírody v České republice, najdete jej v obci Krátká u městečka Sněžné ve Žďárských vrších. Dům přírody Žďárských vrchů se otevírá v roce, kdy zdejší chráněná krajinná oblast slaví padesát let od svého vzniku.

Památkově chráněný statek a stodola byly upraveny v tradičním duchu – střecha z modřínového šindele, vápenné omítky či dřevěné a cihlové podlahy. V přízemí vznikla trvalá expozice na téma „Proměny krajiny“, podkroví je přizpůsobeno ke vzdělávání a ekologické výchově. Ve venkovní části je vybudována venkovská zahrada s nově založeným sadem z ovocných odrůd stromů. Provozovatelem Domu přírody je Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s o. p. s. Chaloupky.

Dům přírody návštěvníkům nabízí návštěvníkům kombinaci expozic, ekovýchovných programů, prezentací regionálních produktů a tradičních řemesel, dále přednášky, výlety, výstavy, projekce a tvůrčí dílny – a to jak pro veřejnost, tak i pro školy. Ochrana přírody tak pomáhá posilovat vztah místních obyvatel ke krajině, kde žijí. Podobné projekty jako dnes otevřený Dům přírody Žďárských vrchů přispívají k rozvoji šetrného turismu v chráněných územích po celé ČR.

Návštěvníkům zde provozovatelé představují území nejrůznějšího charakteru, aby bylo vidět, jak je naše příroda rozmanitá. Rovněž chtějí, aby se také dozvěděli, co dělat proto, aby taková zůstala i v budoucnu. Domy přírody, stejně třeba jako naučné stezky či ptačí pozorovatelny, pomohou návštěvníkům poznat zdejší přírodu, což je jeden z předpokladů její lepší ochrany.

Skloubením historického objektu a moderní expozice a programů se podařilo tomuto jedinečnému místu vdechnout nový život. Otevření Domu přírody Žďárských vrchů je součástí iniciativy Pojďte s námi do přírody.

Cílem programu Dům přírody, který postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, je vybudovat po vzoru jiných evropských států ve vybraných chráněných územích síť moderních návštěvnických středisek. Dům přírody Žďárských vrchů je devátým návštěvnickým střediskem, které bylo v tomto programu otevřeno, více zde.

Zdroj: Tisková zpráva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Ilustrační foto: Prales Žákova hora, archiv VÚLHM