Tag Archives: věda

Věda a politika se v lesnictví vzájemně ovlivňují

V běžném životě se často setkáme s tím, že nejnovější vědecké poznatky z různých oborů nejsou v praxi přijaty vůbec nebo značně deformovaným způsobem. Otázka zní, proč se tak děje? Proč se v praxi nevyužívají vědecké poznatky? Proč vědecká komunita neklade důraz na systematické rozšíření, využití nebo aplikaci svých výsledků v praxi?

Vědci a lesníci hledají řešení problémů lesů ve výzkumných projektech

Kůrovcová kalamita a následná obnova lesů přináší v praxi velké množství problémů, s nimiž se lesníci ani vědci doposud v historii nesetkali. Proto společně významně rozšiřují záběr výzkumných projektů o nová témata a netradiční úhly pohledu na řešení praktických postupů při péči o lesy. Přinášíme zde různé vybrané zajímavosti.

Výzkum pomůže tomu, aby se zemědělství a lesnictví v příštích letech ještě více zelenalo a inovovalo

Výzkum, vývoj a inovace v zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví se v příštích deseti letech soustředí na modernizaci, globální změny v biosféře a ekologické zemědělství. Vyplývá to z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032, kterou projednala vláda. Do roku 2032 Ministerstvo zemědělství podpoří výzkum a vývoj částkou přibližně 15 miliard korun.

Co zkoumala lesnická věda v roce 2019

Výsledky lesnického výzkumu získané na pracovištích VÚLHM jsou cenné hlavně pro praktické lesníky a majitele lesa, kteří často na projektech sami spolupracují. Řešitelé informují o průběhu nebo závěrech svého zkoumání veřejnost prostřednictvím článků a publikací.

Noc vědců, 5. října – Sto let české vědy ve stoletém Národním zemědělském muzeu

Přijďte experimentovat a poznat vědu na vlastní oči. V pátek 5. října se koná na řadě míst v celé České republice již tradiční Noc vědců. Stejně jako loni, i tentokrát nezůstane pozadu ani Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. a přivítá malé i velké návštěvníky spolu s dalšími resortními organizacemi v Národním zemědělském muzeu na pražské Letné.