Výzkum pomůže tomu, aby se zemědělství a lesnictví v příštích letech ještě více zelenalo a inovovalo

Výzkum, vývoj a inovace v zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví se v příštích deseti letech soustředí na modernizaci, globální změny v biosféře a ekologické zemědělství. Vyplývá to z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2023–2032, kterou projednala vláda. Do roku 2032 Ministerstvo zemědělství podpoří výzkum a vývoj částkou přibližně 15 miliard korun.

„Koncepce je připravená tak, aby v příští dekádě nasměřovala rezortní výzkum do oblastí, které jsou aktuální, společensky potřebné a reagují na globální trendy. Materiál je v souladu s národními i evropskými strategickými dokumenty,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Vědecký výzkum se zaměří na tři klíčové oblasti: Bioekonomika, Smart zemědělství a Globální změny v biosféře.

„Konkrétně chceme podpořit takový výzkum, který pomůže lepšímu stavu půdy, vody a lesů. Zaměří se i na udržitelnou produkci potravin, pokroky ve veterinární medicíně, rostlinnou a živočišnou produkci nebo biodiverzitu. Cíleně budeme podporovat například výzkum vedoucí k minimalizaci chemie, hnojiv a antibiotik prostřednictvím technických zlepšení, ekologického a také precizního zemědělství. Rozhodně se budeme zabývat i digitalizací zemědělství. Do roku 2032 vydáme na zemědělský výzkum 15 miliard korun,“ uvedl Zdeněk Nekula.

Peníze jsou určeny výzkumným ústavům, vysokým školám i soukromým firmám. Podle nové koncepce má MZe v plánu více propojit odborná pracoviště s firmami, které pak výsledky prověří a uplatní v praxi. Novinkou je, že projekty budou moci být i dlouhodobější než doposud. U složitějších výzkumných projektů zaměřených na zásadní a mezioborová témata bude doba řešení až 6 let, místo dosavadních 3 roků. V oblasti zemědělského výzkumu by také měly být lépe nastaveny spravedlivé podmínky odměňování a rovné podmínky pro výzkumné pracovníky a pracovnice.

Koncepce navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu a na strategii Od zemědělce ke spotřebiteli, která prosazuje zdravé a ekologické potravinové systémy. Byla připravena ve spolupráci s odborníky z České akademie zemědělských věd. Předkládaná koncepce navazuje na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016–2022, kterou schválila vláda 3. února 2016.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Ilustrační foto: archiv VÚLHM