Tag Archives: tetřívek

Uměle odchovaný tetřívek potřebuje pro své přežití ve volné přírodě kvalitní potravu

Od poloviny dvacátého století prudce klesají stavy tetřevovitých v České republice (ČR) i celé střední Evropě a klesající populační trendy se objevují i v evropském těžišti areálu jejich výskytu – Skandinávii. Propad stavů tetřívka obecného je přitom nejmarkantnější. Příčin je více. Jde především o změny životního prostředí, ale také o predační tlak a některé další antropogenní faktory. Zvýšení počtů úspěšně přežívajících tetřívků v přírodě však není jednoduché.

Jizerskohorští lesníci na tetřívka nezapomněli

Pokles početnosti tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který postihuje od počátku 20. století prakticky celou kontinentální Evropu, se nevyhnul ani Jizerským horám.