Tag Archives: SVOL

Soukromí vlastníci lesů: Na stole je kvalitní návrh zákona o myslivosti

Soukromí vlastníci lesů na valné hromadě SVOL – komory soukromých lesů, která proběhla 22. února 2024 ve Křtinách, deklarovali podporu vládním návrhům zákona o myslivosti i zákona o lesích. Současně připomněli, že vlastníci lesů, kteří v důsledku kůrovcové kalamity ztratili na desetiletí těžební možnost, se bez finanční podpory ze strany státu neobejdou a nedokáží adaptovat lesy na klimatickou změnu. Proto nesouhlasí ze zvyšující se finanční zátěží dopadající na vlastníky prostřednictvím vládního konsolidačního balíčku a kritizují zejména zvýšení daně z nemovitosti lesních pozemků a nárůst byrokracie v lesnictví. Za nesprávné považují také navýšení DPH na palivové dřevo.

Nestátní vlastníci lesů nesouhlasí se zvýšením daně z hospodářských lesů

Nestátní vlastníci lesů se prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ohrazují proti některým návrhům nedávno zveřejněného ozdravného balíčku připraveného Národní ekonomickou radou vlády (NERV) pro jednání vlády. Obrátili se proto se svými připomínkami a žádostí o jednání na ministry zemědělství, financí, životního prostředí a místního rozvoje.

Vlastníci lesů: Daň z pozemků u hospodářských lesů je správné zrušit, nikoliv zvyšovat

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) se v souvislosti s avizovaným projednáváním úprav tzv. „konsolidačního balíčku“ vlády obrátilo na vládní koaliční lídry K15. Za nevyvážené, nespravedlivé a pro některé nestátní vlastníky lesů přímo likvidační, považuje SVOL konkrétně navrhované zvyšování daní z pozemků u hospodářských lesů.

SVOL žádá vládu, aby podpořila adaptaci lesů na změnu klimatu

Ministerstvo financí obdrželo ve zkráceném připomínkovém řízení materiál Ministerstva zemědělství pro schůzi vlády „Rozpočtové dopady regulace programu na podporu adaptace lesních ekosystémů na klimatickou změnu poskytovanou vlastníkům nestátních lesů za roky 2022 až 2027“. Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) žádá vládu České republiky, aby dostála svému prohlášení a na uvedený program uvolnila ze státního rozpočtu 1,035 mld. Kč na opatření programu provedená vlastníky lesů v roce 2022 a zohlednila výdaje na realizaci programu při přípravě návrhu státního rozpočtu v rozpočtu Ministerstva zemědělství každoročně v letech 2024 až 2028.

Nestátní vlastníci lesů mají zásadní připomínky ke konsolidačnímu balíčku vlády, týkající se daně z nemovitých věcí

Nestátní vlastníci lesů prostřednictvím Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) předložili ministrovi financí zásadní připomínky k „Návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ (tzv. konsolidační balíček), které se týkají úprav daně z nemovitých věcí. Ohrazují se proti uplatňování místního koeficientu a nově navrhovanému inflačnímu koeficientu u hospodářských lesů, které považují za neproporcionální a nespravedlivé. Principiálně správné je podle SVOL hospodářské lesy od daně z nemovitých věcí do budoucna zcela osvobodit.