Tag Archives: SVOL

Stát hodlá na vlastníky nestátních lesů, i hospodářských, uvalit další povinnosti z důvodu požární ochrany, a to bez ohledu na přírodní podmínky a bez finanční náhrady

Rozsáhlý požár v Národním parku České Švýcarsko v roce 2022 na ploše 1060 hektarů byl bezprecedentním případem v historii České republiky a velkou zkušeností nejen pro hasiče. Hasiči, potažmo Ministerstvo vnitra, předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o požární ochraně, která má nastavit pravidla požární prevence v lesích a připravit se na podobné rozsáhlé požáry i v souvislosti s klimatickou změnou. Zapomněli přitom na skutečnost, že 45 % lesů v republice nepatří státu, a jejich zástupce do přípravy legislativního návrhu vůbec nezapojili, ačkoliv o to SVOL opakovaně žádal. Návrh tak uvaluje i na vlastníky lesů, včetně hospodářských, další povinnosti, bez ohledu na přírodní podmínky, praktické možnosti a bez finanční náhrady.

Novela zákona o lesích jde správným směrem, shodují se vlastníci lesů, ochránci přírody, akademická sféra i zástupci průmyslu

Novela zákona o lesích zanedlouho zamíří do vlády. Zhruba před rokem a půl tzv. Platforma za novelizaci lesního zákona složená ze zástupců vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu společně vyzvala Ministerstvo zemědělství k okamžitému zahájení prací na jím avizované novele zákona. Za hlavní důvod novelizace platforma označila nevratné dopady klimatických změn a nutnost zachování všech funkcí lesa – produkčních i mimoprodukčních – pro budoucí generace. Platforma společně formulovala osm požadavků, které je potřeba do novely promítnout. Návrh předložený Ministerstvem zemědělství do meziresortního připomínkového řízení jde podle platformy správným směrem a pomůže udržet třetinu Česka zalesněnou.

Místo peněz na adaptaci lesů se stát chystá utrácet za další národní park

Nestátní vlastníci lesů na XXV. konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) ve Stříteži u Jihlavy slyšeli z úst ministra zemědělství Marka Výborného špatnou zprávu. Ministerstvo zemědělství nemá finanční prostředky na financování dotačního titulu „Adaptace lesů na klimatickou změnu“.

Návrh novely lesního zákona přispívá k zachování českých lesů a odstraňuje z lesního práva socialistické pozůstatky

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) vítá návrh novely zákona o lesích, který předložilo Ministerstvo zemědělství do vnějšího připomínkového řízení. Návrh uvolňuje ruce vlastníkům lesů, zavádí vhodná adaptační opatření a umožňuje větší využití tvořivých sil přírody.

Nestátní vlastníci lesů chystají 18. května už třetí ročník akce Den otevřených lesů

Stejně jako v předchozích dvou letech „otevřou“ letos nestátní vlastníci své lesy veřejnosti prostřednictvím akce Den otevřených lesů. Třetí ročník pořádá SVOL a jeho členové na více než čtyřech desítkách míst v republice v sobotu 18. května.