Tag Archives: střední Evropa

Klimatická změna – ohrožení nebo příležitost pro lesní hospodářství?

Referát s tímto názvem přednesl předseda České akademie zemědělských věd Prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. na 9. generálním shromáždění Unie evropských zemědělských akademií v Paříži. Cílem jeho příspěvku bylo poukázat na souvislosti skutečných klimatických změn a kulturně sociálních reakcí v minulosti a na skutečnost, že současná situace pro české lesnictví nepředstavuje jen ohrožení, ale i značnou příležitost.