Tag Archives: přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin jsou v lese užiteční pomocníci

V lesnictví se stále více prohlubuje problém s nedostatkem lidí pro práci v lese. Málo je především kvalifikovaných dělníků a absolventů lesnických učilišť. Na začátku 90. let 20. stol. pracovalo v lesnictví téměř 60 000 osob, v roce 2021 to bylo již jen 13 630. Mnohdy o svůj les pečují drobní vlastníci sami se svými rodinami. Ale i oni potřebují odborné znalosti a občas i odborné pracovníky.

Drobní vlastníci lesů mohou omezeně použít přípravky na ochranu rostlin

Na základě podnětu Ministerstva zemědělství (MZe) vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dvě nařízení o povolení přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití, které se týkají povolení neprofesionálního použití přípravků Vaztak Les a Vaztak Active k asanaci kůrovcového dříví. Nařízení má omezenou platnost, a to od 14. září 2018 na dobu 120 dní, tedy do 12. ledna 2019.