Tag Archives: PEFC

PEFC: Dřevo z Ruska a Běloruska je považováno za „konfliktní dřevo“. Co to znamená?

Veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska je nyní považováno za tzv. „konfliktní dřevo“, a proto nemůže být použito ve výrobcích s certifikací PEFC, objasnila rada PEFC International. PEFC je extrémně znepokojen útokem ruské vlády na Ukrajinu. Vojenská invaze je v přímém rozporu s našimi základními hodnotami. Tato agrese způsobuje nevýslovnou a nepřijatelnou bolest a smrt nevinným lidem, včetně žen a dětí. Má také okamžitý a dlouhodobý destruktivní dopad na životní prostředí, na lesy a na mnoho lidí, kteří jsou na lesích závislí svou obživou.

V českých lesích se rozhořel (nesmyslný) boj o certifikaci dřeva

Že je byznys v českém lesnictví „poslední neohlodaná kost“, zaznívalo v minulosti především v souvislosti s tendry státního podniku Lesy České republiky (LČR) a souboji těžařských společností o podmínky těchto tendrů.

Osvětové aktivity PEFC a vybrané výsledky dotazníkového šetření

Promotým PEFC zahájil v dubnu opět své aktivity a navázal na loňský úspěšný projekt Les v kostce účastí na veletrhu Silva Regina. Poté se Les v kostce objevil na náměstích ve Zlíně, Kroměříži a Olomouci, dále pak opět v Brně, Třebíči a Jihlavě. Součástí tohoto projektu bylo i dotazníkové šetření, jehož dílčí výsledky vám chceme představit.