PEFC: Dřevo z Ruska a Běloruska je považováno za „konfliktní dřevo“. Co to znamená?

Veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska je nyní považováno za tzv. „konfliktní dřevo“, a proto nemůže být použito ve výrobcích s certifikací PEFC, objasnila rada PEFC International. PEFC je extrémně znepokojen útokem ruské vlády na Ukrajinu. Vojenská invaze je v přímém rozporu s našimi základními hodnotami. Tato agrese způsobuje nevýslovnou a nepřijatelnou bolest a smrt nevinným lidem, včetně žen a dětí. Má také okamžitý a dlouhodobý destruktivní dopad na životní prostředí, na lesy a na mnoho lidí, kteří jsou na lesích závislí svou obživou.

Vysvětlení, že dřevo z Ruska a Běloruska je konfliktním dřevem, následuje po mimořádném zasedání Mezinárodní rady PEFC, na kterém se diskutovalo o vojenské agresi pana Putina proti Ukrajině a jejích důsledcích pro vlastníky lesů a společností s certifikací PEFC.

Zařazení dřeva z Ruska a Běloruska do konfliktního dřeva navazuje na přijetí rezoluce o agresi proti Ukrajině Valným shromážděním Organizace spojených národů, která „nejostřeji odsuzuje agresi Ruské federace proti Ukrajině […] [a] zapojení Běloruska“.

Co je to konfliktní dřevo

Standard PEFC Chain of Custody považuje „konfliktní dřevo“ za „kontroverzní zdroj“ (PEFC ST 2002:2020 3.7), který nelze použít ve skupinách certifikovaných produktů PEFC (PEFC ST 2002:2020 Příloha 1 6.1). „Dřevo z konfliktů“ je definováno jako „dřevo, s nímž v určitém okamžiku v řetězci dohledu obchodovaly ozbrojené skupiny, ať už to byly povstalecké frakce nebo běžní vojáci, nebo civilní správa zapojená do ozbrojeného konfliktu nebo její zástupci, buď za účelem udržování konfliktu, nebo využít konfliktních situací k osobnímu prospěchu. (PEFC ST 2002:2020, 3.6)

Vyjasnění, že dřevo z Ruska a Běloruska má být klasifikováno jako „dřevo z konfliktů“, vychází z rezoluce Valného shromáždění OSN A/ES-11/L.1 (2. března 2022) „Agrese proti Ukrajině“ během 11. mimořádného zasedání, aby byla zajištěna integrita certifikace spotřebitelského řetězce PEFC. Toto upřesnění je zpočátku platné šest měsíců.

Mezinárodní rada PEFC nadále sleduje situaci a v případě potřeby zváží další opatření. PEFC zveřejní další pokyny v následujících dnech.

Možnosti, jak pomáhat Ukrajině a jejímu lidu, naleznete ZDE.

Zdroj: https://www.svol.cz/

Ilustrační foto: Jan Řezáč