Tag Archives: obchod se dřevem

Lesy České republiky zveřejnily Strategii rozvoje

Státní podnik Lesy České republiky zveřejnil 6. ledna na svých webových stránkách svoji strategii rozvoje.  Dokument Strategie rozvoje Lesů České republiky od 1. září 2019 do 31. prosince 2024  stanovuje základní směry a principy dalšího vývoje podniku.

Trhu se dřevem dominují veřejné soutěže, následuje volný prodej

Strnady – 4. prosince 2017 – Obchod s dřevem je pro vlastníky nebo správce lesů v České republice jednou z nejdůležitějších lesnických disciplín. Nejde jen o výnos, ale i o zajištění funkcí lesa, a k tomu jsou tržby za prodávané dříví rozhodujícím a zpravidla jediným zdrojem prostředků, kterými podporuje rozvoj funkcí lesa.