Tag Archives: metodiky pro praxi

Nový klíč umožní přehledné určování domácích druhů jilmů

Strnady – 10. dubna 2018 – Po praktických a úspěšných návodech na zjednodušené určování domácích druhů dubů, bříz, olší a topolů vypracovali odborníci z VÚLHM nový klíč, tentokrát k určování domácích druhů jilmů. Praktická metodika vznikla, jako ty předchozí, na základě podnětu odborných pracovníků Lesů České republiky, s. p.

Vědecké poznatky z metodik mohou lesníci využít při své práci

V ediční řadě Lesnický průvodce vyšly nové odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe.

Praktická příručka pro lesní hospodáře vychází v tištěné i elektronické podobě

lp_18_2016lp_19_2016lp_1_2017

Za loňský rok vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) rekordních 19 příruček pro praxi (certifikovaných metodik) z řady Lesnický průvodce. Letos vyšlo číslo 1 a další jsou v přípravě. Publikace z ediční řady Lesnický průvodce napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře.