Praktická příručka pro lesní hospodáře vychází v tištěné i elektronické podobě

lp_18_2016lp_19_2016lp_1_2017

Za loňský rok vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) rekordních 19 příruček pro praxi (certifikovaných metodik) z řady Lesnický průvodce. Letos vyšlo číslo 1 a další jsou v přípravě. Publikace z ediční řady Lesnický průvodce napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře.

Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je potvrzena odborná úroveň a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství. Publikace je možné stáhnout v plném znění na stránkách VÚLHM: http://www.vulhm.cz/lesnicky_pruvodce. Na vyžádání může redakce zaslat příručky také poštou v papírové formě. Texty lze využívat pouze ke studijním, vědeckým a nekomerčním účelům.