Tag Archives: Lesnický průvodce

Vědecké poznatky z metodik mohou lesníci využít při své práci

V ediční řadě Lesnický průvodce vyšly nové odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené na aktuální problematiku lesnické praxe.

Smrk a borovice v nových metodikách pro praxi

                   

Dvě nové certifikované metodiky, týkající se nadzemní biomasy smrku ztepilého a genetiky borovice lesní, vydal v uplynulých dnech Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) Metodiky pro praxi z ediční řady Lesnický průvodce vydává VÚLHM ve svém Lesnickém informačním centru. 

Praktická příručka pro lesní hospodáře vychází v tištěné i elektronické podobě

lp_18_2016lp_19_2016lp_1_2017

Za loňský rok vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) rekordních 19 příruček pro praxi (certifikovaných metodik) z řady Lesnický průvodce. Letos vyšlo číslo 1 a další jsou v přípravě. Publikace z ediční řady Lesnický průvodce napomáhají uplatňovat nové poznatky, získané v rámci aplikovaného výzkumu, v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i u orgánů státní správy a v neziskové sféře.

Právě vyšla nová certifikovaná metodika z řady „LESNICKÝ PRŮVODCE“