Tag Archives: lesnické školství

Dnes uplynulo 150 let od smrti Jana Bedřicha Gintla, jednoho ze zakladatelů lesnického školství v Čechách

Jan Bedřich Gintl vrchní lesmistr křivoklátského panství zemřel 19. července 1871 ve věku 71 let. Ve své době pečoval o lesy knížecího fürstenberského velkostatku i o vzdělávání lesníků v Čechách. Se souhlasem Karla Egona II. z Fürstenbergu zřídil lesnickou školu v křivoklátském Amalíně, otevřenou v roce 1840 jako první svého druhu na našem území. Vyučování skončilo v roce 1848 a nikdy již nebylo obnoveno, na Gintlovu školu ale po sto letech navázalo učiliště a střední škola, založené na Křivoklátě v roce 1950 a fungující dodnes.

Připomenutí zakladatele a mecenáše lesnického školství

Při příležitosti konání konference Pěstování lesů ve střední Evropě byl dne 4. září 2018 u Máchova jezera v dokských lesích odhalen pamětní kámen jako vzpomínka na jednoho z průkopníků moderního hospodaření v lesích hraběte Kristiána Vincence Arnošta z Valdštejna.