Dnes uplynulo 150 let od smrti Jana Bedřicha Gintla, jednoho ze zakladatelů lesnického školství v Čechách

Jan Bedřich Gintl vrchní lesmistr křivoklátského panství zemřel 19. července 1871 ve věku 71 let. Ve své době pečoval o lesy knížecího fürstenberského velkostatku i o vzdělávání lesníků v Čechách. Se souhlasem Karla Egona II. z Fürstenbergu zřídil lesnickou školu v křivoklátském Amalíně, otevřenou v roce 1840 jako první svého druhu na našem území. Vyučování skončilo v roce 1848 a nikdy již nebylo obnoveno, na Gintlovu školu ale po sto letech navázalo učiliště a střední škola, založené na Křivoklátě v roce 1950 a fungující dodnes.

Gintl vystudoval gymnázium a polytechniku v Praze a v 19 letech byl přijat do služby na fürstenberském velkostatku Křivoklát. Ve službě Fürstenberků prošel řadou míst, byl adjunktem, lesním inženýrem a stavbyvedoucím, lesmistrem (1838) a vrchním lesmistrem (1845) a nakonec v roce 1854 byl jmenován lesním radou. V roce 1858 Gintl Křivoklátsko opustil, odstěhoval se do Lobče na Mělnicku, kde si otevřel dřevařský obchod a kde také dožil.

V odborné veřejnosti byl znám jako pokrokový praktický lesník: příkladně hospodařil na výměře téměř 35 000 hektarů lesů, organizoval plavení dřeva a vedl provoz na koňské dráze z Lán do Prahy, která odvážela dříví z křivoklátských lesů.

Dnes na něj vzpomínáme hlavně jako na zakladatele školy, která ke dvouletému studiu přijímala zejména syny fürstenberských úředníků, zřízenců a výjimečně i poddaných – ale také absolventy pražské techniky, kteří měli přednost a navíc mohli být přijati hned do druhého ročníku.

Významným Gintlovým společenským počinem bylo iniciování založení první České lesnické jednoty v roce 1848, která výrazně ovlivnila další vývoj oboru v Čechách.

Připravila redakce

Ilustrační foto: Jan Řezáč