Tag Archives: Křivoklátsko

Reakce na článek: V jádru sporu o národní park Křivoklátsko je výkon myslivosti

Článek si klade za cíl uvézt na pravou míru celou řadu tvrzení, která zazněla v původním textu, zveřejněném na webu Ekolistu, a který označuje myslivost za klíč (jádro) celého sporu založení Křivoklátského národního parku.

Stanovisko SVOL k záměru zřízení NP Křivoklátsko

Vyhlášení národního parku (NP) Křivoklátsko uvedené v prohlášení nově jmenované vlády České republiky považuje Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR za nedostatečně uvážené a s ohledem na potenciální rizika velmi problematické. Stanovisko SVOL přijal republikový výbor na svém jednání 11. ledna 2022. SVOL žádá nově ustavenou vládu České republiky, zejména kompetentní zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí o nové zvážení a přehodnocení navrženého záměru vyhlášení NP Křivoklátsko.

Dnes uplynulo 150 let od smrti Jana Bedřicha Gintla, jednoho ze zakladatelů lesnického školství v Čechách

Jan Bedřich Gintl vrchní lesmistr křivoklátského panství zemřel 19. července 1871 ve věku 71 let. Ve své době pečoval o lesy knížecího fürstenberského velkostatku i o vzdělávání lesníků v Čechách. Se souhlasem Karla Egona II. z Fürstenbergu zřídil lesnickou školu v křivoklátském Amalíně, otevřenou v roce 1840 jako první svého druhu na našem území. Vyučování skončilo v roce 1848 a nikdy již nebylo obnoveno, na Gintlovu školu ale po sto letech navázalo učiliště a střední škola, založené na Křivoklátě v roce 1950 a fungující dodnes.

Co se může urodit při mapování jalovců

Skoro všude lze objevit něco zajímavého, i když třebas jen dočasného. Při mapování jalovců ve starých, zarůstajících sadech byla na Slabecku (Křivoklátsko) zaznamenána vzácná zimní návštěva, kalous pustovka. A to hned osm jedinců. Sovy seděly dosti netypicky na stromě a v křovinách při okraji velké pastviny.

Zachránění raci kamenáči byli vypuštěni do nového domova

Na sedmdesát vzácných raků kamenáčů bylo v těchto dnech vypuštěno do jednoho z přítoků Berounky v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Ve Stroupínském potoce, kde žili původně, se totiž před dvěma lety objevil račí mor. Část raků se podařilo zachránit, přechodně umístit do umělého chovu a v současnosti vypustit zpátky do přírody. Záchranná akce byla financována z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí.