Tag Archives: drobní vlastníci lesa

Drobní vlastníci lesů mohou omezeně použít přípravky na ochranu rostlin

Na základě podnětu Ministerstva zemědělství (MZe) vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) dvě nařízení o povolení přípravků na ochranu rostlin pro omezené a kontrolované použití, které se týkají povolení neprofesionálního použití přípravků Vaztak Les a Vaztak Active k asanaci kůrovcového dříví. Nařízení má omezenou platnost, a to od 14. září 2018 na dobu 120 dní, tedy do 12. ledna 2019.

Jak mohou drobní vlastníci bojovat s kůrovcem?

Poměrně často se drobným vlastníkům nasazuje psí hlava, že se nestarají o své lesy a jsou zdrojem lokálních problémů. Ale málokdo ví, že státní správa jim svými nařízeními svazuje ruce, seč může, a dělá z nich vlastníky nekompetentní, nezpůsobilé, nesvéprávné starat se zodpovědně o svůj majetek.