Tag Archives: dendrochronologie

Vědci odebírali vzorky naplaveného dřeva na severu Norska, teď budou zjišťovat jeho původ

Vědci z LDF MENDELU absolvovali v pořadí již druhou cestu za naplaveným dřevem na severní pobřeží Norska. Podobně jako v roce 2022 odebírali z naplaveného dřeva vzorky, které podrobí analýze v dendrochronologické a anatomické laboratoři MENDELU. Mají k dispozici více než sedm set vzorků ze stromů, z nichž některé mohou být staré i 400 let.

Dendrochronologové odebírali vzorky dřeva v Norsku

Porozumět, jaký dopad má klimatická změna na množství naplaveného dřeva na arktickém pobřeží, má napomoci aktuální výzkum, na kterém se podílejí vědci Mendelovy univerzity v Brně. Na začátku srpna odebírali vzorky z naplaveného dřeva na severu Norska, před třemi lety dělali totéž na Islandu. Nyní budou určovat jednotlivé druhy dřeva, zjišťovat jeho stáří a lokalitu, odkud dřevo připlulo.

Letokruhy za hranicí lesa: Svědectví o proměnách klimatu i konci doby ledové

Strnady – 27. září 2017 – Nejen stromy v našich podmínkách slouží vědeckému bádání a podávají důležitá svědectví o jejich životních podmínkách v uplynulých staletích. Pro získání nových poznatků o tom, jak se měnilo klima v různých obdobích, jsou cenným pomocníkem také dřeviny za polárním kruhem. Za hranici lesa, na jihozápadní pobřeží Grónska, se vydali zkoumat letokruhy tamních dřevin vědci z České zemědělské univerzity, Fakulty lesnické a dřevařské a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty logistiky a krizového řízení. Své zajímavé poznatky pak publikovali v recenzovaném vědeckém časopisu Zprávy lesnického výzkumu, vydávaném Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.