Tag Archives: chráněná území

Chráněná území na Labi budou intenzivněji spolupracovat

Nová iniciativa Elbe Parks sdružuje chráněná území podél celého toku řeky. Dohodu podepsali během odborného semináře pořádaného Centrem Národního parku Saské Švýcarsko v Bad Schandau na téma „Labe – společné přírodní dědictví“ představitelé osmi českých a německých chráněných území.

Krkonošský národní park se může dostat na prestižní seznam chráněných území

Krkonošský národní park byl vybrán jako jedno z dvaceti pilotních území v EU pro ověření kritérií k zařazení na tzv. "Green List of Protected Areas" neboli "Zelený seznam chráněných území". Na tento seznam jsou zařazovány lokality, které splňují náročné kvalitativní standardy  správy včetně spolupráce s místními partnery.