Přírodu v chráněných územích chráníme také pro lidi, je totiž lepší než antidepresiva.

Návštěvnost chráněných krajinných oblastí a národních parků trvale roste. Rekordy zaznamenala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR především během července loňského roku. Na Děvíně v CHKO Pálava – nárůst o 77 % (11 800 návštěvníků za měsíc) a na Sv. Kopečku v Mikulově o 55 % (39 550). Podobný nárůst návštěvnosti zažila přírodní památka Devět skal v CHKO Žďárské vrchy – nárůst o 54 % (11 250). O něco nižší zvýšení nastalo v červenci 2020 na Velkém Blaníku – o 35 % (5 150), nebo v CHKO Jeseníky na Rejvízu o 30 % (19 650) a Pradědu o 27 %, kde měsíční návštěvnost překonala hranici 50 000 lidí.

„To, že si lidé přednostně ke svému pobytu vybírají chráněná území, je dlouhodobý trend. Málokdo zvolí neděli v kukuřičném lánu u transformátoru třeba před stínem hlubokých lesů či dalekými výhledy v horách. Lidé přírodu potřebují, zjistilo se, že už dvacetiminutový pobyt v zeleni může mít na lidskou psychiku lepší dopad než antidepresiva. Jsme rádi za všechny, kteří pomáhají přírodu chránit svým ohleduplným chováním,“ říká František Pelc, ředitel AOPK ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR připravila tipy na výlety do méně zatížených částí chráněných krajinných oblastí a zpracovala minutová animovaná videa prezentující základní pravidla chování v přírodě – www.snamidoprirody.cz.

Foto: Rozhledna na Velkém Blaníku, autor Jan Řezáč

„V národních přírodních rezervacích, což jsou ty nejcennější části přírody, je dovolen pohyb pouze po značených stezkách. Někde je dočasně zakázaný vstup např. kvůli hnízdění vzácných dravců. Tím, že návštěvníci budou tato omezení respektovat, pomáhají zachovat přírodu do budoucna,“ řekl Tomáš Růžička z AOPK ČR a dodal: „Takže nic nepokazíte, když se budete pohybovat jen po značených stezkách a budete dodržovat zásadu – co sis do přírody přinesl, to si také odnes.“

V České republice pokrývají chráněná území kolem 16 % plochy státu, z toho jsou nejpřísněji chráněná asi 2 %, kam je zákaz vstupu mimo značené cesty (nejčastěji národní přírodní rezervace a klidová území národních parků).

Kam za krásami přírody poradí i návštěvnická střediska v národních parcích a Domy přírody v chráněných krajinných oblastech – www.dumprirody.cz. Kvůli omezením jsou prozatím zavřená.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Úvodní foto: CHKO Pálava, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_ms10